ข่าว


article thumbnailแถลงการณ์ เรื่อง การกระทำที่อุกอาจขัดต่้อกฎหมาย เป็นภัยต่อสังคมอย่างร้ายแรงและการคุกคามข่มขู่ผู้กระทำหน้าที่ตามกฎหมาย
 

article thumbnailจดหมายเปิดผนึกถึงเพื่อนผู้ร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนทุกท่าน
  ๕ มีนาคม ๒๕๕๗สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยด้วยความรักและศรัทธาต่อจริยธรรม จรรยาบรรณของเพื่อนร่วมวิชาชีพสื่อมวลชนผู้คนในสั...

จดหมายข่าว

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 52

จดหมายข่าวประจำเดือนกันยายน 52

จดหมายข่าวของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติฉบับนี้ คณะผู้จัดทำได้นำภารกิจที่คณะกรรมการออกไปทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับองค์กรอื่นเพื่อเป็นการเผยแพร่และแนะนำส...

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 52

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 52

จดหมายข่าวสภาการหนังสือพิมพ์แห่ชาติ ครบ 12 ปี เรายิ่งก้าวไปข้างหน้า ยิ่งมากปีเรายิ่งพัฒนาไปแนวทางที่มีคุณภาพ โดยเนื้อหาสาระในวารสารจดหมายข่าวฉบับนี้มา...