Default thumbnail.Default thumbnail.

เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความกังวล เรื่อง บ.ก. ถูกเชิญประชุมเพื่อจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 18th, 2017, หมวด ข่าวเด่น
กระผมในฐานะเลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย  ขอแสดงความห่วงกังวล  ต่อกรณีที่  รัฐบาล  โดยรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  ดำเนินการเชิญบรรณาธิการสื่อมวลชนทุกแขนง  เพื่อประชุมเตรียมการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 21 – 22 สิงหาคมนี้นั้น
เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวอาจถูกมองได้ว่าเป็นการสร้างแนวทางปฏิบัติที่มีผลกระทบต่อเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนในทางตรงหรือทางอ้อม  หรือเข้าข่ายเป็นการจำกัดทางเลือกในการใช้เสรีภาพตัดสินใจของสื่อมวลชน  ทั้งยังสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชน  ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา 184 ที่บัญญัติว่า “สส. ส.ว.พึงระวัง แทรกแซง ขัดขวางการใช้สิทธิของสื่อ ไม่ว่าทางตรงหรืออ้อม”
วิธีการที่เหมาะสม  และแสดงถึงความเคารพในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งกันและกันนั้น  คือการหารือในลักษณะของการเสนอให้ความร่วมมือ  เอื้ออำนวยความสะดวกในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  ในขอบเขตที่ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ  พร้องทั้งเอื้อต่อการใช้สิทธิเสรีภาพของสื่อในการตัดสินใจทำข่าว  หรือนำเสนอข่าวดังกล่าวหรือไม่  มากกว่าการกำหนดบุคคล  หรือประเด็นให้สื่อไปทำข่าว  ซึ่งเป็นไปในทำนองการกำหนดวาระชี้นำต่อสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์ของรัฐบาลมากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม
ขอยกตัวอย่างที่หลายองค์กรมีการปฏิบัติเป็นบรรทัดฐานอยู่ เช่นสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) ที่ดำเนินการประสานสื่อมวลชนในการทำข่าวการรายงานผลการเลือกตั้ง   โดย กกต. จะไม่มายุ่งกับสื่อว่าจะต้องไปทำข่าว  กกต. คนใดใน กกต. ทั้งห้าคน  เพียงแค่อำนายความสะดวกในการแจ้งหมายข่าว  สถานที่  หรือยานพาหนะรวมทั้งการจัดสถานที่ให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น
“การทำให้สื่อสนใจในกิจกรรมของรัฐมนตรีใด  อยู่ที่ศิลปะการบริหารจัดการให้เกิดสิ่งดึงดูดความสนใจของสาธารณะ  และขึ้นกับสาระสำคัญของกิจกรรมนั้น  ไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับรัฐบาลใดก็ตาม  จนไม่เป็นการปฏิรูปการทำงานของราชการ  และการรายงานข่าวของสื่อมวลชน จนอาจเกิดปรากฏการณ์เพียงแค่รัฐมนตรีไปตัดริบบิ้น ปล่อยลูกโป่ง  ก็มากะเกณฑ์ให้สื่อมวลชนให้ไปทำข่าว”  เลขาธิการสมาคมนักข่าวกล่าว
จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลพึงระมัดระวังการดำเนินการใดที่กระทบต่อเสรีภาพโดยชอบในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน  และขอสนับสนุนความร่วมมือในการทำหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเป็นสำคัญ
                                                                                                        นายมงคล  บางประภา
                                                        เลขาธิการสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
600817-pic-tja

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, สิงหาคม 18th, 2017, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018
พฤศจิกายน 5, 2018 พฤศจิกายน 6, 2018 พฤศจิกายน 7, 2018 พฤศจิกายน 8, 2018 พฤศจิกายน 9, 2018 พฤศจิกายน 10, 2018 พฤศจิกายน 11, 2018
พฤศจิกายน 12, 2018 พฤศจิกายน 13, 2018 พฤศจิกายน 14, 2018 พฤศจิกายน 15, 2018 พฤศจิกายน 16, 2018 พฤศจิกายน 17, 2018 พฤศจิกายน 18, 2018
พฤศจิกายน 19, 2018 พฤศจิกายน 20, 2018 พฤศจิกายน 21, 2018 พฤศจิกายน 22, 2018 พฤศจิกายน 23, 2018 พฤศจิกายน 24, 2018 พฤศจิกายน 25, 2018
พฤศจิกายน 26, 2018 พฤศจิกายน 27, 2018 พฤศจิกายน 28, 2018 พฤศจิกายน 29, 2018 พฤศจิกายน 30, 2018 ธันวาคม 1, 2018 ธันวาคม 2, 2018