Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ภาคเหนือตอนบน

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคเหนือตอนบน

ประธานฯ        นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ    นสพ.ไทยนิวส์ จ.เชียงใหม่ เจ้าของ/บรรณาธิการ*

รองประธานฯ    นายวราวุฒิ หน่อคำ          อดีตประธานสภาทนายความภาค 5 ผู้ทรงฯ ด้านกฎหมาย

เลขานุการ        น.ส.วริษฐา ภักดี              นสพ.ลานนานโพสต์ จ.ลำปาง เจ้าของ/บรรณาธิการ

กรรมการ         นายวิชัย เชษฐบดี             นสพ.เชียงรัฐ จ.เชียงราย เจ้าของ/บรรณาธิการ

กรรมการ         นายสันทัด ศักดิ์สูง           นสพ.เชียงใหม่นิวส์ จ.เชียงใหม่ ผู้ปฏิบัติงาน

กรรมการ         รศ.สดศรี เผ่าอินจันทร์       อดีตคณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่ ผู้ทรงฯ สื่อมวลชน

กรรมการ         นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ      เลขาธิการสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย ผู้ทรงฯ คุ้มครอง

ผู้บริโภค

 

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ

หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน

เบอร์โทรศัพท์    053-226-252 ถึง 4, 053-226-256

แฟกซ์             053-216-255

อีเมลล์            editor@thainews70.com

เว็บไซต์           www.thainews70.com

ที่อยู่     199/49 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ซอย 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020