Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ภาคเหนือตอนล่าง

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคเหนือตอนล่าง

ประธานฯ        นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย  หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.พิษณุโลก ผู้ปฏิบัติงาน*

รองประธานฯ    นายผาติ หอกิตติกุล       อดีต กก.บห.สภาทนายความภาค6 ผู้ทรงฯกฎหมาย

เลขานุการ        ผศ.ดร.พูนสุข ภระมรทัต ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

กรรมการ         นายวิเชียร สุนันท์คณากรณ์  นสพ.เหยี่ยวข่าวชากังราว กำแพงเพชร เจ้าของ/บรรณาธิการกรรมการ

นายวิวรรธน์ แพ่งสุภา     หนังสือพิมพ์ข่าวนคร จ.นครสวรรค์ เจ้าของ/บรรณาธิการ

กรรมการ         นายอาทิตย์ แสงสว่าง     หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย จ.พิษณุโลก เจ้าของ/บรรณาธิการ

กรรมการ         นายรุ่งเรือง กัลยวงศ์      กก.คุ้มครองผู้บริโภค จ.พิจิตร ผู้ทรงฯ คุ้มครองผู้บริโภค

 

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ 

นายสุรินทร์ ชัยวีระไทย  หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดพิษณุโลก

เบอร์โทรศัพท์   055-244-244, 055-302-288

แฟกซ์             055-246-600

อีเมลล์            prachamati_s@hotmail.com

เว็บไซต์           www.phitsanuloknews.net/

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020