Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ภาคตะวันออก

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก

ประธานฯ      นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์  หนังสือพิมพ์ประชามติ จ.ตราด เจ้าของ/บรรณาธิการ *

รองประธาน   รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย   ม.บูรพา จ.ชลบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

เลขานุการ     ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์         นสพ.ปราการนิวส์ จ.สมุทรปราการ ผู้ปฏิบัติงาน

กรรมการ      ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ      กก.บริหารสภาทนายความ ภาค1 ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

กรรมการ      นายเกรียงศักดิ์ แก่นโพธิ์     หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ จ.นครนายก เจ้าของ/บรรณาธิการ

 

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ 

นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์  หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด

เบอร์โทรศัพท์    039-611-277

แฟกซ์             039-611-277

อีเมลล์            jakkrit.trat@gmail.com

เว็บไซต์           www.facebook.com/prachamatitrat

ที่อยู่               999/4 หมู่ 12 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020