Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธานฯ        พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ     หนังสือพิมพ์ไทยเสรี จ.ขอนแก่น เจ้าของ/บรรณาธิการ*

รองประธานฯ    ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด  มรภ.อุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

เลขานุการ        นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ      สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น ผู้ทรงฯ คุ้มครองผู้บริโภค

กรรมการ         นายสมาน สมศรี          หนังสือพิมพ์เมืองเลย จ.เลย เจ้าของ/บรรณาธิการ

กรรมการ         นายกิตติศักดิ์ ชิณแสง     หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค จ.ขอนแก่น ผู้ปฏิบัติงาน

 

ติดต่อร้องเรียนได้ที่

พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ  หนังสือพิมพ์ไทยเสรี

เบอร์โทรศัพท์    089 422-0228

อีเมลล์            thaisaeree@gmail.com, thaisaeree@yahoo.com

เว็บไซต์           www.thaisaeree.com

ที่อยู่               76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020