Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ ภาคใต้

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคใต้

  1. นายมนตรี สังขาว                        นสพ.ตรังไทม์เจ้าของ/บรรณาธิการ *
  2. นายเชาวพงษ์ เมฆารักษ์กุล       นสพ.เสียงใต้ เจ้าของ/บรรณาธิการ
  3. นายประสงค์ ประดิษฐ์ทรัพย์       นสพ.กระบี่นิวส์  ผู้ปฏิบัติงาน
  4. ผศ.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์ มรภ.ภูเก็ต ม.บูรพา จ.ชลบุรี      ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน
  5. นายวีรพงศ์ เขาแก้ว                     ทนายความประจำสำนักงานกฎหมายภาคใต้ทนายความและธุรกิจ
  6. นายสัมฤทธิ์ บุญรัตน์                    นสพ.สมิหลาไทม์

 

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ 

นายมนตรี สังขาว  หนังสือพิมพ์ตรังไทม์

เบอร์โทรศัพท์    075-210-745

อีเมลล์            tangtime2015@gmail.com

เว็บไซต์           www.trangtime-report.com

ที่อยู่               114 – 116 ซอย 2 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020