Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360˚

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 ํ

1.นายขุนทอง ลอเสรีวานิช         บรรณาธิการอาวุโส ผู้แทนเจ้าของ

2.นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์            บรรณาธิการอาวุโส ผู้แทนเจ้าของ *

3.นายสุรวิชช์ วีรวรรณ              บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน

4.ดร.สุรศักดิ์ จิรวัสตร์มงคล        บรรณาธิการ ผู้แทนผู้ปฏิบัติงาน

5.น.ส.รสนา โตสิตระกูล             นักรณรงค์ด้านสุขภาพและสิทธิผู้บริโภค ผู้ทรงคุณวุฒิด้านคุ้มครองผู้บริโภค

6.นายคมสัน โพธิ์คง                 นักกฎหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย

7.รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา            นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน

 

ติดต่อผู้ประสานงาน

นายตุลย์ ศิริกุลพิพัฒน์

เบอร์โทรศัพท์    0-2629-4488

แฟกซ์             0-2629-4470

เว็ปไซต์           www.manager.co.th

ที่อยู่               1102/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020