Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร นสพ.โคราชคนอีสาน

1.นายพิษณุ ธีระกนก               บรรณาธิการ ผู้แทนเจ้าของ/บรรณาธิการ *

2.นายวิทยา วชิระอังกูร             นามปากกา ว.แหวนลงยา ผู้ปฏิบัติงาน

3.ภก.จักริน เชิดฉาย                 ประธานองค์กรต่อต้านคอรัปชั่นนครราชสีมา และอดีตประธานหอการค้า

นครราชสีมา 2 สมัย

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ 

หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน

เบอร์โทรศัพท์    045-256-965 ถึง 6

แฟกซ์             045-256-965 ถึง 6

อีเมลล์            soontorn_koratman@hotmail.com

เว็บไซต์           www.koratdaily.com

ที่อยู่               607, 609, 111 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020