Default thumbnail.Default thumbnail.

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด

คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร นสพ.ภาคใต้โฟกัส

1.นายภูวสิษฏ์ สุขใส                           เจ้าของและบรรณาธิการ *

2.นายบุญสม กุลนิล                           ผู้ปฏิบัติงาน

3.นายอานุภาพ บุญช่วย                      ประธานสภาทนายความจังหวัดสงขลา

4.น.ส.ชุติกาญจน์ วิทยาพันธ์ประชา         อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

5.ผศ.จุมพล ชื่นจิตศิริ                         คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) รองประธาน

กรรมการองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค ภาคประชาชน

ติดต่อร้องเรียนได้ที่ 

นายภูวสิษฏ์ สุขใส หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส

เบอร์โทรศัพท์    074-368-522  ถึง 3

แฟกซ์             074-368-524

อีเมลล์            p_sooksai@yahoo.com

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอาทิตย์, มิถุนายน 11th, 2017, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020