Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018
มิถุนายน 4, 2018 มิถุนายน 5, 2018 มิถุนายน 6, 2018 มิถุนายน 7, 2018 มิถุนายน 8, 2018 มิถุนายน 9, 2018 มิถุนายน 10, 2018
มิถุนายน 11, 2018 มิถุนายน 12, 2018 มิถุนายน 13, 2018 มิถุนายน 14, 2018 มิถุนายน 15, 2018 มิถุนายน 16, 2018 มิถุนายน 17, 2018
มิถุนายน 18, 2018 มิถุนายน 19, 2018 มิถุนายน 20, 2018 มิถุนายน 21, 2018 มิถุนายน 22, 2018 มิถุนายน 23, 2018 มิถุนายน 24, 2018
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018