Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มิถุนายน 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
พฤษภาคม 29, 2017 พฤษภาคม 30, 2017 พฤษภาคม 31, 2017 มิถุนายน 1, 2017 มิถุนายน 2, 2017 มิถุนายน 3, 2017 มิถุนายน 4, 2017
มิถุนายน 5, 2017 มิถุนายน 6, 2017 มิถุนายน 7, 2017 มิถุนายน 8, 2017 มิถุนายน 9, 2017 มิถุนายน 10, 2017 มิถุนายน 11, 2017
มิถุนายน 12, 2017 มิถุนายน 13, 2017 มิถุนายน 14, 2017 มิถุนายน 15, 2017 มิถุนายน 16, 2017 มิถุนายน 17, 2017 มิถุนายน 18, 2017
มิถุนายน 19, 2017 มิถุนายน 20, 2017 มิถุนายน 21, 2017 มิถุนายน 22, 2017 มิถุนายน 23, 2017

Category: วันก่อตั้งทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

ทั้งวัน: พิทักษ์ไทย

Category: วันก่อตั้ง10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ

10:30 am: แสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี นสพ.สยามรัฐ
มิถุนายน 24, 2017 มิถุนายน 25, 2017
มิถุนายน 26, 2017 มิถุนายน 27, 2017 มิถุนายน 28, 2017 มิถุนายน 29, 2017 มิถุนายน 30, 2017 กรกฎาคม 1, 2017 กรกฎาคม 2, 2017