Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017
สิงหาคม 7, 2017 สิงหาคม 8, 2017 สิงหาคม 9, 2017 สิงหาคม 10, 2017 สิงหาคม 11, 2017 สิงหาคม 12, 2017 สิงหาคม 13, 2017
สิงหาคม 14, 2017 สิงหาคม 15, 2017 สิงหาคม 16, 2017 สิงหาคม 17, 2017 สิงหาคม 18, 2017 สิงหาคม 19, 2017 สิงหาคม 20, 2017
สิงหาคม 21, 2017 สิงหาคม 22, 2017 สิงหาคม 23, 2017 สิงหาคม 24, 2017 สิงหาคม 25, 2017 สิงหาคม 26, 2017 สิงหาคม 27, 2017

Category: ทั่วไปทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม 28, 2017 สิงหาคม 29, 2017 สิงหาคม 30, 2017 สิงหาคม 31, 2017 กันยายน 1, 2017 กันยายน 2, 2017 กันยายน 3, 2017