Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เพาะเห็ด” แบบครบวงจร

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

600719-poster-mushroom

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบบครบวงจร จนถึงขั้นตอนการ แปรรูปเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ “กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ” อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำหรับ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2017
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 31, 2017 สิงหาคม 1, 2017 สิงหาคม 2, 2017 สิงหาคม 3, 2017 สิงหาคม 4, 2017 สิงหาคม 5, 2017 สิงหาคม 6, 2017
สิงหาคม 7, 2017 สิงหาคม 8, 2017 สิงหาคม 9, 2017 สิงหาคม 10, 2017 สิงหาคม 11, 2017 สิงหาคม 12, 2017 สิงหาคม 13, 2017
สิงหาคม 14, 2017 สิงหาคม 15, 2017 สิงหาคม 16, 2017 สิงหาคม 17, 2017 สิงหาคม 18, 2017 สิงหาคม 19, 2017 สิงหาคม 20, 2017
สิงหาคม 21, 2017 สิงหาคม 22, 2017 สิงหาคม 23, 2017 สิงหาคม 24, 2017 สิงหาคม 25, 2017 สิงหาคม 26, 2017 สิงหาคม 27, 2017

Category: ทั่วไปทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน

ทั้งวัน: สัมมนาหลักจริยธรรมวิชาชีพและกระบวนการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
สิงหาคม 28, 2017 สิงหาคม 29, 2017 สิงหาคม 30, 2017 สิงหาคม 31, 2017 กันยายน 1, 2017 กันยายน 2, 2017 กันยายน 3, 2017