Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เพาะเห็ด” แบบครบวงจร

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

600719-poster-mushroom

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบบครบวงจร จนถึงขั้นตอนการ แปรรูปเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ “กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ” อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำหรับ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018