Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดภาพในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน”

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 9th, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงเวลา ปีที่ผ่านมา
•   ภาพแต่ละภาพจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุชื่อคนถ่ายภาพและประเทศที่ส่งเข้าประกวด
•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ภาพปริ้นท์ ภาพสแกนหรือโฟโต้ช้อป จะไม่ถูกพิจารณา
•   ขนาดของภาพต้องไม่เกิน 2000 X 1500 พิกเซล หรือ 1 MB, 300 dpi

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงิน 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงิน 500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ จะได้รับเงิน 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้สนใจสามารถส่งภาพได้ที่ สมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.หรือ e-mail : caj.bangkok@gmail.com   ภายในวันที่ 21 มกราคม 2561 การตัดสินของคณะกรรมการตัวแทนสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนถือเป็นเด็ดขาด

ประสานงาน  คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  086-5592522

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 9th, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มกราคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 1, 2018 มกราคม 2, 2018 มกราคม 3, 2018 มกราคม 4, 2018 มกราคม 5, 2018 มกราคม 6, 2018 มกราคม 7, 2018
มกราคม 8, 2018 มกราคม 9, 2018 มกราคม 10, 2018 มกราคม 11, 2018 มกราคม 12, 2018 มกราคม 13, 2018 มกราคม 14, 2018
มกราคม 15, 2018 มกราคม 16, 2018 มกราคม 17, 2018 มกราคม 18, 2018 มกราคม 19, 2018 มกราคม 20, 2018 มกราคม 21, 2018
มกราคม 22, 2018 มกราคม 23, 2018 มกราคม 24, 2018 มกราคม 25, 2018 มกราคม 26, 2018 มกราคม 27, 2018 มกราคม 28, 2018
มกราคม 29, 2018 มกราคม 30, 2018 มกราคม 31, 2018 กุมภาพันธ์ 1, 2018 กุมภาพันธ์ 2, 2018 กุมภาพันธ์ 3, 2018 กุมภาพันธ์ 4, 2018