Default thumbnail.Default thumbnail.

ส.นักข่าวมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก “นายกสมาคมฯ” ย้ำช่วยลดภาระสมาชิก ขอเด็กๆเป็นคนดี ตั้งใจเรียน

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 23rd, 2018, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีจำนวน ๑๐ ทุน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑ และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๙๖ ทุน ๆละ ๔,๐๐๐  บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๘๔,๐๐๐  บาท

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวกับสมาชิกสมาคมและบุตร-ธิดา สมาชิกที่ได้รับทุนในปีนนี้ว่า สมาคมนักข่าวฯ มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตร-ธิดา ของสมาชิกทุกคน จึงร่วมกับผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการยกเลิกระเบียบการรับทุนที่เคยมีการกำหนดเพดานเงินเดือนของสมาชิก แต่เนื่องจากเล็งเห็นว่าการกำหนดเพดานเงินเดือนเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่มีภาระเป็นเงาตามตัว ไม่ใช่ว่าคนเงินเดือนสูงจะไม่มีภาระ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ครอบคลุมมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ขอฝากบุตร-ธิดาของสมาชิก ที่ได้รับทุนทุกประเภท ขอให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และขอให้รักพ่อแม่ให้มากๆ” นายปราเมศ กล่าว

ด้านนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ เพราะถือว่าอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกอาชีพหนึ่ง ดังนั้นเมื่อบุตร-ธิดา ได้รับทุนไปแล้วจงภูมิใจที่เราได้ทุนนี้จากความดีและคุณประโยชน์กับสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเราได้ปฏิบัติ

“ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเอสซีจีขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีและช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกัน”นางสาวสุวิมล กล่าว

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 23rd, 2018, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
พฤษภาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
เมษายน 30, 2018 พฤษภาคม 1, 2018 พฤษภาคม 2, 2018 พฤษภาคม 3, 2018 พฤษภาคม 4, 2018 พฤษภาคม 5, 2018 พฤษภาคม 6, 2018
พฤษภาคม 7, 2018 พฤษภาคม 8, 2018 พฤษภาคม 9, 2018 พฤษภาคม 10, 2018 พฤษภาคม 11, 2018 พฤษภาคม 12, 2018 พฤษภาคม 13, 2018
พฤษภาคม 14, 2018 พฤษภาคม 15, 2018 พฤษภาคม 16, 2018 พฤษภาคม 17, 2018 พฤษภาคม 18, 2018 พฤษภาคม 19, 2018 พฤษภาคม 20, 2018
พฤษภาคม 21, 2018 พฤษภาคม 22, 2018 พฤษภาคม 23, 2018 พฤษภาคม 24, 2018 พฤษภาคม 25, 2018 พฤษภาคม 26, 2018 พฤษภาคม 27, 2018
พฤษภาคม 28, 2018 พฤษภาคม 29, 2018 พฤษภาคม 30, 2018 พฤษภาคม 31, 2018 มิถุนายน 1, 2018 มิถุนายน 2, 2018 มิถุนายน 3, 2018