Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ 25 เม.ย. 61

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 2nd, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

นาย สวิชย์ บำรุงสุข ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ   ได้แจ้งให้อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ ทราบว่า ในเดือน พฤษภาคม 2561 มี งานครบรอบ 46 ปี บ้านเมืองออนไลน์ ในวันที่ 23 พ.ค. 61  นอกจากนี้ ยังได้ สรุปภาพรวมในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับทางคณะผู้บริหาร ของซีพี ออลล์   ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งสรุป ภาพรวมที่ภาคเอกชนสะท้อน  กลับมาให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ได้หารือถึง การทำงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงลึก ซึ่งในที่ประชุม ได้หารือกันถึง จะเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ ทั้งสมาชิก ของทางสภาการฯ และหน่วยงาน ภายนอก รวมถึง สังคมได้รับรู้ถึงงานที่ สภาการฯ ได้ดำเนินการมา และกำลังทำอยู่ให้ ซึ่งมีทั้งการเสนอให้ปรับการเขียนให้ง่ายต่อการเข้าใจของสังคม และให้  หนังสือพิมพ์ สมาชิกของสภาการฯ ช่วยกระจายสิ่งที่ ทางสภาการฯ กำลังดำเนินอยู่

ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำวารสารจดหมายเหตุฯ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61  คณะทำงานได้สรุปภาพรวม ให้ที่ประชุมทราบ มีคามราบรื่นด้วยดี

สำหรับการจัดรายการวิทยุ รู้ทันสื่อกับสภาการฯ นั้น  ที่ประชุม ได้หารือให้ช่วย แชร์ลงไปทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความรับรู้ในวงกว้าง เพราะมีประเด็นที่น่าสนใจ

และท้ายสุด ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งหมายกำหนดการ ในการเดินทางไป ประชุมยุทธศาสตร์ สภาการฯ  ซึ่งจะจัดขึ้นใน ที่ 12-13  พ.ค. นี้ ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้เตรียมนำแผนประชาสัมพันธ์ เสนอต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 2nd, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 25, 2018 มิถุนายน 26, 2018 มิถุนายน 27, 2018 มิถุนายน 28, 2018 มิถุนายน 29, 2018 มิถุนายน 30, 2018 กรกฎาคม 1, 2018
กรกฎาคม 2, 2018 กรกฎาคม 3, 2018 กรกฎาคม 4, 2018 กรกฎาคม 5, 2018 กรกฎาคม 6, 2018 กรกฎาคม 7, 2018 กรกฎาคม 8, 2018
กรกฎาคม 9, 2018 กรกฎาคม 10, 2018 กรกฎาคม 11, 2018 กรกฎาคม 12, 2018 กรกฎาคม 13, 2018 กรกฎาคม 14, 2018 กรกฎาคม 15, 2018
กรกฎาคม 16, 2018 กรกฎาคม 17, 2018 กรกฎาคม 18, 2018 กรกฎาคม 19, 2018 กรกฎาคม 20, 2018 กรกฎาคม 21, 2018 กรกฎาคม 22, 2018
กรกฎาคม 23, 2018 กรกฎาคม 24, 2018 กรกฎาคม 25, 2018 กรกฎาคม 26, 2018 กรกฎาคม 27, 2018 กรกฎาคม 28, 2018 กรกฎาคม 29, 2018
กรกฎาคม 30, 2018 กรกฎาคม 31, 2018 สิงหาคม 1, 2018 สิงหาคม 2, 2018 สิงหาคม 3, 2018 สิงหาคม 4, 2018 สิงหาคม 5, 2018