Default thumbnail.Default thumbnail.

องค์กรสมาชิกหนังสือพิมพ์ต่างจังหวัด

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด

องค์กรสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค

หนังสือพิมพ์กระบี่บ้านเรา
เบอร์โทรศัพท์แฟกซ์ 075-622-059
อีเมลล์ krabibanrao@yahoo.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ ซอยเจริญโชค เลขที่ 48/27 ถนนกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000
หนังสือพิมพ์ก้าวหน้า
เบอร์โทรศัพท์ 032-338-940
แฟกซ์ 032-338-940
อีเมลล์ kaonanews@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 81/9 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 037-349-772
แฟกซ์
อีเมลล์ kreattibhum50@gmail.com
เว็บไซต์ Facebook : หนังสือพิมพ์เกียรติภูมิ
ที่อยู่ 144 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
หนังสือพิมพ์ข่าวชายแดน
เบอร์โทรศัพท์ 086-890-3305, 098-163-2533
แฟกซ์
อีเมลล์ may62589@gmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ อาคารเคหะชุมชน 308 หมู่ 3 ตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 34350
หนังสือพิมพ์ข่าวนคร
เบอร์โทรศัพท์ 056-222-648
แฟกซ์ luck007z@gmail.com
เว็บไซต์ aec-tv-online2.com
ที่อยู่ 605/50 ม.10 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
หนังสือพิมพ์ข่าวภูมิภาค
เบอร์โทรศัพท์แฟกซ์ 034-513-170
อีเมลล์ khawpoomipak@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 29/3-4 หมู่ที่ 5 ถนนโรงเรียนบ้านหัวนา ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน
เบอร์โทรศัพท์ 044 256 965 ถึง 6
แฟกซ์ 044 256 965 ถึง 6
อีเมลล์ soontorn_koratman@hotmail.com
เว็บไซต์ www.koratdaily.com
ที่อยู่ 779/21-23 ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
หนังสือพิมพ์ชายแดน
เบอร์โทรศัพท์ 037-231-234
แฟกซ์ 037-232-383 ถึง 4
อีเมลล์ aranprinting@hotmail.com, aransisophon@hotmail.com, prasitnews@hotmail.co.th
เว็บไซต์
ที่อยู่ 39 ถนนทหารร่วมจิตต์ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120
หนังสือพิมพ์ชาวตาก
เบอร์โทรศัพท์ 055-516-300
แฟกซ์ 055-516-300
อีเมลล์ chaotak1@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 589 ซ.3  ถ.รามคำแหง  ต.หัวเดียด  อ.เมือง  จังหวัดตาก 63000
หนังสือพิมพ์เชียงรัฐ
เบอร์โทรศัพท์ 053-746-668
แฟกซ์ 053-746-668
อีเมลล์ chiangratnewspaper@gmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 279/78 เชียงรายเมืองใหม่ ถนนศรีเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์
เบอร์โทรศัพท์ 053-279-686 ถึง 7
แฟกซ์ 053-279-688
อีเมลล์ chiangmainewsonline@gmail.com
เว็บไซต์ http://www.chiangmainews.co.th/page/
ที่อยู่ 164 ถนนราชเชียงแสน ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
หนังสือพิมพ์ตรังไทม์
เบอร์โทรศัพท์ 075-210-745
แฟกซ์ 075-210-745
อีเมลล์ tangtime2015@gmail.com
เว็บไซต์ www.trangtime-report.com
ที่อยู่ 114 – 116 ซอย 2 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน
เบอร์โทรศัพท์ 053-226-252 ถึง 4, 053-226-256
แฟกซ์ 053-216-255
อีเมลล์ editor@thainews70.com
เว็บไซต์ www.thainews70.com
ที่อยู่ 199/49 หมู่ 2 ถนนโพธาราม ซอย 6 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หนังสือพิมพ์ไทยเสรี
เบอร์โทรศัพท์ 089 422-0228
แฟกซ์
อีเมลล์ thaisaeree@gmail.com, thaisaeree@yahoo.com
เว็บไซต์ www.thaisaeree.com
ที่อยู่ 76 หมู่ 20 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หนังสือพิมพ์ธุรกิจภาคเหนือ
เบอร์โทรศัพท์ 053-852-719
แฟกซ์ 053-110-677
อีเมลล์ nbncm@hotmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/sveb.group
ที่อยู่ 36/2-3  หมู่ 4  ถ.บ้านร้องอ้อ ต.สันผีเสื้อ  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่  50300
หนังสือพิมพ์นครเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053-712-696
แฟกซ์
อีเมลล์ nakorn_cr@yahoo.com, nakornchiangrai@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 736/1 ซอยเจ้าชาย หลังโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000
หนังสือพิมพ์ประชาคม
เบอร์โทรศัพท์ 042-246-642
แฟกซ์
อีเมลล์ somsakbmc@hotmail.com, pracharkomnews@gmail.com
เว็บไซต์ www.pracharkomnews.com
ที่อยู่ 53/31 ถนนโพนพิสัย ซอย 1 ตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดตราด
เบอร์โทรศัพท์ 039-611-277
แฟกซ์ 039-611-277
อีเมลล์ jakkrit.trat@gmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/prachamatitrat
ที่อยู่ 999/4 หมู่ 12 ถนนเนินตาแมว ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000
หนังสือพิมพ์ประชามติ จังหวัดพิษณุโลก
เบอร์โทรศัพท์ 055-244-244, 055-302-288
แฟกซ์ 055-246-600
อีเมลล์ prachamati_s@hotmail.com
เว็บไซต์ www.phitsanuloknews.net/
ที่อยู่ 834/75 – 76 ซอย บ.ข.ส. ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
หนังสือพิมพ์ปราการนิวส์
เบอร์โทรศัพท์ 02-382-6288
แฟกซ์ 02-382-6288
อีเมลล์ prakannews@gmil.com
เว็บไซต์ prakannews.com/wp/
ที่อยู่ 196/4 หมู่ 2 ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
หนังสือพิมพ์พิทักษ์ไทย
เบอร์โทรศัพท์ 055-243-337
แฟกซ์ 055-243-337
อีเมลล์ athitpt@gmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 12/7 ถนนเจ้าพระยาสุรสีห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 6500
หนังสือพิมพ์เพชรบูรณ์โพสต์
เบอร์โทรศัพท์ 056-713-564
แฟกซ์
อีเมลล์ phetchaboonpost@hotmail.com
เว็บไซต์ Facebook : นสพ.เพชรบูรณ์โพสต์
ที่อยู่ 339/5 หมู่บ้านหน้าค่าย 3 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
หนังสือพิมพ์เพชรภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ 032 425 310
แฟกซ์
อีเมลล์ petchnews@yahoo.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 80 หมู่ 4 ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
หนังสือพิมพ์ฟ้าหลวงเชียงราย
เบอร์โทรศัพท์ 053-152-602
แฟกซ์ 053-152-602
อีเมลล์ bs_boonsong@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 229/329 (หมู่บ้านฐิติพร) หมู่ 3  ต.สันทราย  อ.เมือง จ.เชียงราย  57000
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
เบอร์โทรศัพท์ 074-368-522 ถึง 3
แฟกซ์ 074-368-524
อีเมลล์ p_sooksai@yahoo.com, mkt_paktaifocus@hotmail.com
เว็บไซต์ http://songkhlatoday.com/home
ที่อยู่ 3 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 24 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หนังสือพิมพ์ภาคเหนือรายวัน
เบอร์โทรศัพท์ 053–214-439, 053–214-432, 053–222-585
แฟกซ์ 053–215-314, 053–214-439
อีเมลล์ phaknua56@gmail.com
เว็บไซต์ www.phaknuadaily.com
ที่อยู่ เลขที่ 100 ถ.วงแหวนรอบกลาง(เชียงใหม่สมโภช 700 ปี ) ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หนังสือพิมพ์เมืองเลย
เบอร์โทรศัพท์ 042-833-744
แฟกซ์ 042-812-610
อีเมลล์ cnarisa@yahoo.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 383 บ้านขอนแดง ถนนเจริญรัฐ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000
หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์
เบอร์โทรศัพท์แฟกซ์ 054 325 068
054 325 068
อีเมลล์ lannapost54@gmail.com
เว็บไซต์ www.lannapost.net
ที่อยู่ 341 สามแยกเวียงทอง ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
หนังสือพิมพ์สมิหลาไทม์
เบอร์โทรศัพท์ 074-356-804 ถึง 5
แฟกซ์ samilatimes@yahoo.com
เว็บไซต์ www.samilatimes.co.th
ที่อยู่ 39 – 41 ถนนคลองเรียน ๒ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
หนังสือพิมพ์สมุทรปราการโพสต์
เบอร์โทรศัพท์ 081-682-4536
แฟกซ์
อีเมลล์ wiboon_news@hotmail.com
เว็บไซต์ samutprakanpost.com
ที่อยู่ 276/271 หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
หนังสือพิมพ์สี่ทิศ
เบอร์โทรศัพท์ 055-711-715
แฟกซ์ 055-711-715
อีเมลล์ ok4chanal@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 15 ซ.7 ถ.เทศา 1 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
หนังสือพิมพ์เสรีชนนิวส์
เบอร์โทรศัพท์ 055-303-816
แฟกซ์ 055-303-815
อีเมลล์ tuk.first.love.2@gmail.com, tukfirstlove@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 57/27 ถ.พระองค์ดำ ต.ในเมือง อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก 67000
หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน
เบอร์โทรศัพท์ 076-212-949,076-222-780,076-212-751
แฟกซ์ 076-223-751
อีเมลล์ siangtai@hotmail.com
เว็บไซต์ www.siangtai.com
ที่อยู่ บริษัท เสียงใต้รายวัน จำกัด 1/25  ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา อ.เมือง  จ.ภูเก็ต  83000
หนังสือพิมพ์เสียงเพชร
เบอร์โทรศัพท์ 056-712-939
แฟกซ์ 056-721-449
อีเมลล์ ponghotnew@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 93 – 95 ถนนเพชรเจริญ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000
หนังสือพิมพ์เสียงสาริกา
เบอร์โทรศัพท์ 037-311-352
แฟกซ์ 037-311-352
อีเมลล์ guy7714@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ ข 3 – 016/3 ถนนพาณิชย์เจริญ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
หนังสือพิมพ์เสียงเสรี
เบอร์โทรศัพท์ 055 880 219
แฟกซ์ 055 880 219
อีเมลล์ tim_bua@hotmail.com
เว็บไซต์ www.siangsereetak.com
ที่อยู่ หจก.จุฑาวัลย์ เสียงเสรี 599 56/5 หมู่ 10  ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก  63000
หนังสือพิมพ์เสียงอีสาน
เบอร์โทรศัพท์ 089-6039111, 086-4581199
แฟกซ์
อีเมลล์ news-3@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 5 หมู่ 8 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หนังสือพิมพ์หัวหินสาร
เบอร์โทรศัพท์ 032-512-345
แฟกซ์ 032-511-109
อีเมลล์ huahinsarnnews@gmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ บริษัท หัวหินสาร จำกัด 74/4-5 ถ.แนบเคหาสน์ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  77110
หนังสือพิมพ์เหยี่ยวข่าวชากังราว
เบอร์โทรศัพท์ 083 955 3177
แฟกซ์
อีเมลล์ junjunchai01@gmail.com
เว็บไซต์ www.facebook.com/Jun7see
ที่อยู่ เลขที่ 39 ซอย 4  ถนนเทศา 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
หนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค
เบอร์โทรศัพท์แฟกซ์ 043 236275
043 236 274
อีเมลล์ isaanbizweekofficial@gmail.com, isaanbiz.th@gmail.com
เว็บไซต์ www.isaanbizweek.com
ที่อยู่ 238/8 ห้อง H8 โอโซนวิลเลจ ถนนเทพารักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หนังสือพิมพ์แอดนิวส์อุทัย
เบอร์โทรศัพท์ 082-504-4089
แฟกซ์
อีเมลล์ ad_newsuthai@hotmail.com
เว็บไซต์
ที่อยู่ 120/30 ถนนวงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 25th, 2014, หมวด
ปฏิทิน
ตุลาคม 2018
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 1, 2018 ตุลาคม 2, 2018 ตุลาคม 3, 2018 ตุลาคม 4, 2018 ตุลาคม 5, 2018 ตุลาคม 6, 2018 ตุลาคม 7, 2018
ตุลาคม 8, 2018 ตุลาคม 9, 2018 ตุลาคม 10, 2018 ตุลาคม 11, 2018 ตุลาคม 12, 2018 ตุลาคม 13, 2018 ตุลาคม 14, 2018
ตุลาคม 15, 2018 ตุลาคม 16, 2018 ตุลาคม 17, 2018 ตุลาคม 18, 2018 ตุลาคม 19, 2018 ตุลาคม 20, 2018 ตุลาคม 21, 2018
ตุลาคม 22, 2018 ตุลาคม 23, 2018 ตุลาคม 24, 2018 ตุลาคม 25, 2018 ตุลาคม 26, 2018 ตุลาคม 27, 2018 ตุลาคม 28, 2018
ตุลาคม 29, 2018 ตุลาคม 30, 2018 ตุลาคม 31, 2018 พฤศจิกายน 1, 2018 พฤศจิกายน 2, 2018 พฤศจิกายน 3, 2018 พฤศจิกายน 4, 2018