Default thumbnail.Default thumbnail.

รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 2nd, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

นางสาวนาตยา เชษฐโชติรส รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการ นายผดุงศักดิ์ ลิ้มเจริญ กรรมการ และนายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ มอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส ครบรอบ 99 ปี “วันกำพล วัชรพล” ประจำปี 2561 โดยมีนายสราวุธ วัชรพล บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2561

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 2nd, 2019, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019
มกราคม 7, 2019 มกราคม 8, 2019 มกราคม 9, 2019 มกราคม 10, 2019 มกราคม 11, 2019 มกราคม 12, 2019 มกราคม 13, 2019
มกราคม 14, 2019 มกราคม 15, 2019 มกราคม 16, 2019 มกราคม 17, 2019 มกราคม 18, 2019 มกราคม 19, 2019 มกราคม 20, 2019
มกราคม 21, 2019 มกราคม 22, 2019 มกราคม 23, 2019 มกราคม 24, 2019 มกราคม 25, 2019 มกราคม 26, 2019 มกราคม 27, 2019
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019