Default thumbnail.Default thumbnail.

จดหมายเปิดผนึกต่อสื่อมวลชน เรื่อง การใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเยาวชนที่ถูกพรากไปโดยไม่มีเหตุอันควร

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 11th, 2019, หมวด แถลงการณ์

จดหมายเปิดผนึกต่อสื่อมวลชน

เรื่อง การใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวเยาวชนที่ถูกพรากไปโดยไม่มีเหตุอันควร

ตามที่สื่อมวลชนหลายแขนงทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และเว็บไซต์ข่าว ได้นำเสนอข่าวบิดาของนักเรียนวัย 14 ปี แจ้งความต่อกองบังคับการกองปราบปรามกรณีเรื่องบุตรสาวหายตัวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2561 จนเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามพบตัวที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับชายวัยกลางคนที่อ้างว่าเป็นบิดาของเพื่อนนักเรียนนั้น และถูกแจ้งข้อกล่าวหาพรากเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลโดยปราศจากเหตุอันสมควร ซึ่งบัดนี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปจากการนำเสนอข่าวคนหายไปจนเป็นข่าวคดีอาชญากรรมแล้วนั้น

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอเตือนมายังองค์กรสมาชิก และสื่อมวลชนอื่นๆ ให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าว โดยยุติการเปิดเผยแพร่ภาพข่าว รูปพรรณสัณฐาน แหล่งที่อยู่และสถานศึกษาของเยาวชนที่ตกเป็นข่าว และแก้ไขข้อมูลการเผยแพร่ภาพและเนื้อหาข่าวที่ยังคงสามารถสืบค้นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำให้สามารถทราบถึงอัตลักษณ์ของผู้ตกเป็นข่าว ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียหายจากการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายในคดีอาญาที่ได้รับการคุ้มครองห้ามมิให้ผู้ใดหรือสื่อมวลชนโฆษณาหรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียง เกียรติคุณ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก ตามที่บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพราะการเปิดเผยข้อมูลของเด็กหรือผู้ปกครองผ่านสื่อมวลชน จะทำให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมของเด็กได้รับการกระทบกระเทือน แม้จะมีความพยายามปิดบังอำพรางใบหน้า แต่การนำเสนอข้อมูลข่าวโดยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ที่จะทำให้ข้อมูลเด็กและครอบครัวถูกเปิดเผยอันจะส่งผลเสียหายต่อไปอีกยาวนานโดยเฉพาะการสืบค้นข้อมูลย้อนหลังผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จึงขอความร่วมมือมายังองค์กรสมาชิก และสื่อมวลชนอื่นให้ใช้ความระมัดระวังในการนำเสนอข่าวดังกล่าว โดยยุติการเผยแพร่ภาพข่าว รูปพรรณสัณฐาน แหล่งที่อยู่และสถานศึกษาของเด็กและครอบครัวที่ตกเป็นข่าว รวมถึงยุติการขุดคุ้ยเรื่องราวที่จะทำให้เกิดผลกระทบต่อจิตใจเด็ก และผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือใช้วิจารณญาณในการแก้ไขข้อมูลการเผยแพร่ภาพและเนื้อหาข่าวที่ยังคงสามารถสืบค้นย้อนหลังในระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งหลักจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และเพื่อให้เด็กและครอบครัวที่ตกเป็นข่าวได้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขโดยเร็ว

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
11 มกราคม 2562

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มกราคม 11th, 2019, หมวด แถลงการณ์
ปฏิทิน
มกราคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 31, 2018 มกราคม 1, 2019 มกราคม 2, 2019 มกราคม 3, 2019 มกราคม 4, 2019 มกราคม 5, 2019 มกราคม 6, 2019
มกราคม 7, 2019 มกราคม 8, 2019 มกราคม 9, 2019 มกราคม 10, 2019 มกราคม 11, 2019 มกราคม 12, 2019 มกราคม 13, 2019
มกราคม 14, 2019 มกราคม 15, 2019 มกราคม 16, 2019 มกราคม 17, 2019 มกราคม 18, 2019 มกราคม 19, 2019 มกราคม 20, 2019
มกราคม 21, 2019 มกราคม 22, 2019 มกราคม 23, 2019 มกราคม 24, 2019 มกราคม 25, 2019 มกราคม 26, 2019 มกราคม 27, 2019
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019