Default thumbnail.Default thumbnail.

องค์กรรณรงค์แก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจาจากมาเลเซียเข้าพบองค์กรสื่อไทย

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 3rd, 2015, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

IMG_7175_crop IMG_7182_crop

นางสาวเจนนี่ หว่อง ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อมวลชนและการสื่อสาร พร้อมด้วย นายวันโมฮัมหมัด อัซรี วัน จาฟาร์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการต่างประเทศ จาก Global Movement of Moderates ซึ่งเป็นองค์กรที่รัฐบาลมาเลเซียให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ เข้าพบ นายเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ นางสาวบุญรัตน์ อภิชาติไตรสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ดร.เฉลิมชัย ยอดมาลัย อนุกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายวันชัย วงศ์มีชัย นายก นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ และนางสาวกรชนก รักษาเสรี อนุกรรมการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งด้วยการเจรจา และการสร้างความสัมพันธ์ของ 3 องค์กร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น. ณ อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, เมษายน 3rd, 2015, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020