Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ.ฯ แสดงความยินดี24ปี เชียงใหม่นิวส์

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_02

วันที่14มิถุนายน2558 เวลา10.00น.  นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการนสพ.แห่งชาติ ชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ สวิช บำรุงสุข กรรมการและประธานอนุประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ฯ บุตรดา ศรีเลิศชัย รองประธานอนุประชาสัมพันธ์ฯ แสดงความยินดีกับ สราวุฒิ แซ่เตียว ผอ.นสพ.เชียงใหม่นิวส์ ก้าวสู่ปีที่25 ณ. สำนักงานถนนราชเชียงแสน จ.เชียงใหม่

•นสพ.เชียงใหม่นิวส์ เปลี่ยนหัวมาจาก นสพ.เชียงใหม่รายวัน ของนายเศวต เวียนทอง จากสำนักงานถนนท่าแพ  ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ที่ถนนราชเชียงแสนในปัจจุบันในนาม บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด บริหารงานโดยนายสราวุฒิ แซ่เตี๋ยว  เป็นผู้อำนวยการ นายสันทัด ศักดิ์สูง เป็นบรรณาธิการ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายกิติ ภารดี เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ โดยเป็นหนังสือพิมพ์รายวันในส่วนภูมิภาค1ใน3ฉบับของประเทศไทย ต่อจากไทยนิวส์กับเสียงใต้ จ.ภูเก็ต สำหรับ นสพ.เชียงใหม่นิวส์ เป็นหนังสือพิมพ์หัวสี 24หน้า จำหน่ายในกลุ่มภาคเหนือ ราคา5บาท

14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์ 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_03 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_04 14_มิถุนายน_58_เชียงใหม่นิวส์_05

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มิถุนายน 15th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020