Default thumbnail.Default thumbnail.

“เทพชัย หย่อง” นั่งเก้าอี้ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย คนใหม่

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 18th, 2015, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

            580617-ctj

            สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่ 17 มิถนายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอิศราฯ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และมีการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารชุดใหม่ ดังนี้ ประธานสมาพันธ์ฯ ได้แก่  นายเทพชัย  หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยรองประธานคนที่ 1  นายวันชัย วงศ์มีชัย นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย รองประธานคนที่ 2นายอานันต์  นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย) รองประธานคนที่ พ.จ.อ.นพดร ใจอารีย์  นายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย เลขาธิการสมาพันธ์ฯ นายปราเมศ  เหล็กเพ็ชร์  อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และ เหรัญญิก สมาพันธ์ฯ นางสาวพิมพ์ชญา  ทิพยธรรมรัตน์ เลขาธิการ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

            นายเทพชัย กล่าวว่า การได้รับเลือกเป็นประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถือเป็นภารกิจสำคัญ ที่ต้องผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของสื่อมวลชนในภูมิภาคอาเซียน และองค์กรสมาคมสมาชิกในประเทศไทย

            ในช่วงก้าวเข้าสู่เออีซี  สื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญที่จะทำให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องของเออีซี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียน

Download (580617-ข่าวสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์.pdf,PDF, 140KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, มิถุนายน 18th, 2015, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020