Default thumbnail.Default thumbnail.

การจัดงานครบรอบ 18 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 24th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดงาน “กฎหมายใหม่พลิกโฉมสื่อไทย” เนื่องในโอกาสครบรอบ 18 ปี เริ่มด้วยการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “อนาคตสื่อไทยหลังรัฐธรรมนูญฉบับใหม่” โดย ดร.บวรศักดิ์ อสุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ต่อด้วยการสนทนากลุ่มเรื่อง “ความอยู่รอดและความท้าทายของสื่อไทย” โดยนายสมนึก กยาวัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด นายศุภกรณ์ เวชชาชีวะ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) นายวริษฐ์ ลิ้มทองกุล ผู้อำนวยการเว็บไซต์ เอเอสทีวีผู้จัดการออนไลน์ นายไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ จ. ลำปาง ดำเนินรายการโดย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  วันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558 เวลา 8.30 น. –12.10 น. ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ  สอบถามโทร. 0 2668 9900 หรือ www.presscouncil.or.th

pressAD

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มิถุนายน 24th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020