Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึก “บวรศักดิ์” ขอร่วมฟัง กมธ.ยกร่างฯแจง”ตัวแทน สปช.8 กลุ่ม-ครม.” ที่ขอปรับแก้เนื้อหา รธน. ระบุเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม ย้ำเจตนารมณ์ให้ประชาชนเป็นพลเมืองใน รธน.

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 17th, 2015, หมวด ข่าวเด่น
สมาคมนักข่าวฯ-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึก “บวรศักดิ์” ขอร่วมฟัง กมธ.ยกร่างฯแจง”ตัวแทน สปช.8 กลุ่ม-ครม.” ที่ขอปรับแก้เนื้อหา รธน. ระบุเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม ย้ำเจตนารมณ์ให้ประชาชนเป็นพลเมืองใน รธน.
นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ ในฐานะโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ได้รับการประสานจากนายมงคล บางประภา ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.บางกอกโพสต์ ประจำรัฐสภา ว่า ในวันที่ 17 สิงหาคม คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้อนุญาตสื่อมวลชนประจำรัฐสภามีโอกาสเข้ารับฟังการการชี้แจงถึงเหตุและผลของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสตัวแทนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 กลุ่ม  และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากขั้นตอนการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในช่วง 60 วันและการขยายเพิ่มอีก 30 วัน คณะสื่อมวลชนได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการที่ไม่อนุญาตให้เข้ารับฟังการพิจารณารายมาตรามาด้วยดี
นายมานพกล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯเห็นด้วยกับความประสงค์ของคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำหน้าที่สื่อกลางในการถ่ายทอดเหตุและผลของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากร่างแรกที่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้ว  เพราะไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดห้ามการเผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ  ก่อนที่จะส่งร่างฯ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา  อีกทั้งเจตจำนงของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีสถานะเป็นพลเมืองและให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมือง  การเผยแพร่เนื้อหาสาระของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเข้ารับฟังของสื่อมวลชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสังคม จึงขอให้คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเป็นตัวแทนเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกกับนายบวรศักดิ์ เพื่ออนุญาตให้เข้าฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในนามสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 17th, 2015, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021