Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึก “บวรศักดิ์” ขอร่วมฟัง กมธ.ยกร่างฯแจง”ตัวแทน สปช.8 กลุ่ม-ครม.” ที่ขอปรับแก้เนื้อหา รธน. ระบุเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม ย้ำเจตนารมณ์ให้ประชาชนเป็นพลเมืองใน รธน.

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 17th, 2015, หมวด ข่าวเด่น
สมาคมนักข่าวฯ-สื่อมวลชนประจำรัฐสภา เตรียมยื่นจดหมายเปิดผนึก “บวรศักดิ์” ขอร่วมฟัง กมธ.ยกร่างฯแจง”ตัวแทน สปช.8 กลุ่ม-ครม.” ที่ขอปรับแก้เนื้อหา รธน. ระบุเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม ย้ำเจตนารมณ์ให้ประชาชนเป็นพลเมืองใน รธน.
นายมานพ ทิพย์โอสถ อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและปฏิรูปสื่อ ในฐานะโฆษกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า  ได้รับการประสานจากนายมงคล บางประภา ผู้สื่อข่าวอาวุโส นสพ.บางกอกโพสต์ ประจำรัฐสภา ว่า ในวันที่ 17 สิงหาคม คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาจะยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้อนุญาตสื่อมวลชนประจำรัฐสภามีโอกาสเข้ารับฟังการการชี้แจงถึงเหตุและผลของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ระหว่างวันที่ 17 – 19  สิงหาคม ที่คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญเปิดโอกาสตัวแทนสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 8 กลุ่ม  และตัวแทนคณะรัฐมนตรี ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอให้มีการปรับปรุงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ หลังจากขั้นตอนการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญรายมาตราในช่วง 60 วันและการขยายเพิ่มอีก 30 วัน คณะสื่อมวลชนได้ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการที่ไม่อนุญาตให้เข้ารับฟังการพิจารณารายมาตรามาด้วยดี
นายมานพกล่าวว่า สมาคมนักข่าวฯเห็นด้วยกับความประสงค์ของคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภา เพราะเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ทำหน้าที่สื่อกลางในการถ่ายทอดเหตุและผลของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจากร่างแรกที่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะมาแล้ว  เพราะไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดห้ามการเผยแพร่เนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ  ก่อนที่จะส่งร่างฯ ให้สภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณา  อีกทั้งเจตจำนงของรัฐธรรมนูญกำหนดให้ปวงชนชาวไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย และคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีสถานะเป็นพลเมืองและให้พลเมืองมีส่วนร่วมในทางการเมือง  การเผยแพร่เนื้อหาสาระของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญผ่านการเข้ารับฟังของสื่อมวลชน จึงเป็นสิ่งจำเป็นและมีประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสังคม จึงขอให้คณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาเป็นตัวแทนเข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกกับนายบวรศักดิ์ เพื่ออนุญาตให้เข้าฟังการประชุมชี้แจงดังกล่าว ในนามสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและคณะสื่อมวลชนประจำรัฐสภาต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, สิงหาคม 17th, 2015, หมวด ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มิถุนายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 1, 2020 มิถุนายน 2, 2020 มิถุนายน 3, 2020 มิถุนายน 4, 2020 มิถุนายน 5, 2020 มิถุนายน 6, 2020 มิถุนายน 7, 2020
มิถุนายน 8, 2020 มิถุนายน 9, 2020 มิถุนายน 10, 2020 มิถุนายน 11, 2020 มิถุนายน 12, 2020 มิถุนายน 13, 2020 มิถุนายน 14, 2020
มิถุนายน 15, 2020 มิถุนายน 16, 2020 มิถุนายน 17, 2020 มิถุนายน 18, 2020 มิถุนายน 19, 2020 มิถุนายน 20, 2020 มิถุนายน 21, 2020
มิถุนายน 22, 2020 มิถุนายน 23, 2020 มิถุนายน 24, 2020 มิถุนายน 25, 2020 มิถุนายน 26, 2020 มิถุนายน 27, 2020 มิถุนายน 28, 2020
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020