Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาหนังสือพิมพ์ฯ ขอความร่วมมือสื่องดเสนอภาพ-ข้อมูลผู้ต้องหา ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชี้ละเมิดสิทธิฯ

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 23rd, 2015, หมวด highlight, ข่าวเด่น

logo

สภาหนังสือพิมพ์ฯ ขอความร่วมมือสื่องดเสนอภาพ-ข้อมูลผู้ต้องหา ผู้ป่วยในโรงพยาบาล ชี้ละเมิดสิทธิฯ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ครั้งที่ 8/2558 ที่ประชุมมีมติให้ทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรสมาชิก ให้ระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลและภาพต่อสาธารณชนในสองกรณีด้วยกัน โดยกรณีแรกคือการเปิดเผยภาพและข้อมูลของผู้ต้องหาในคดีอาญาที่ถูกตำรวจจับกุกตัวและนำตัวมาแถลงข่าว และกรณีที่สองคือการเสนอภาพผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องจากการกระทำทั้งสองกรณีอาจถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และอาจเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วยตามลำดับ

จากการที่สภาการหนังสือพิมพ์ได้รับหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เรื่องผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีที่มีผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นผู้ต้องหาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดำเนินคดีในความผิดฐานลักทรัพย์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุม เป็นเหตุให้สื่อมวลชนได้นำข้อมูลจากการแถลงข่าวออกเผยแพร่สู่สาธารณชน ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายต่อเกียรติยศและชื่อเสียง ผลการตรวจสอบของกรรมการสิทธิดังพบว่าสื่อมวลชนมีการกระทำที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งสิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2557 และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จะนำกรณีนี้ไปเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหา โดยขอให้รัฐบาลกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังขอให้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ และสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ให้กำชับสื่อมวลชนให้มีความรอบคอบในกระบวนการตรวจสอบและนำเสนอการแถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหาในคดีอาญา เพื่อมิให้เกิดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอีก

นายภัทระกล่าวอีกว่า ที่ประชุมยังมีมติขอความร่วมมือองค์กรสมาชิกงดการเผยแพร่ภาพผู้ป่วยขณะอยู่ที่โรงพยาบาลเนื่องจากการเสนอภาพดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วย ตามที่ได้บัญญัติไว้โดยแพทยสภา ทั้งนี้สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จะจัดประชุมผู้ประกอบวิชาชีพและองค์กรที่เกี่ยวข้องรับฟังข้อเสนอแนะในเรื่องนี้และแสวงหาแนวทางปฏิบัติต่อไป

 

 

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

CCI23092558_001

CCI23092558_0014 CCI23092558_0015 CCI23092558_0019 CCI23092558_0020 CCI23092558_0021 CCI23092558_0022 CCI23092558_0023 CCI23092558_0024 CCI23092558_0025 CCI23092558_0026 CCI23092558_0027 CCI23092558_0028

 

ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน.rar (64 downloads)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 23rd, 2015, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
มิถุนายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 1, 2020 มิถุนายน 2, 2020 มิถุนายน 3, 2020 มิถุนายน 4, 2020 มิถุนายน 5, 2020 มิถุนายน 6, 2020 มิถุนายน 7, 2020
มิถุนายน 8, 2020 มิถุนายน 9, 2020 มิถุนายน 10, 2020 มิถุนายน 11, 2020 มิถุนายน 12, 2020 มิถุนายน 13, 2020 มิถุนายน 14, 2020
มิถุนายน 15, 2020 มิถุนายน 16, 2020 มิถุนายน 17, 2020 มิถุนายน 18, 2020 มิถุนายน 19, 2020 มิถุนายน 20, 2020 มิถุนายน 21, 2020
มิถุนายน 22, 2020 มิถุนายน 23, 2020 มิถุนายน 24, 2020 มิถุนายน 25, 2020 มิถุนายน 26, 2020 มิถุนายน 27, 2020 มิถุนายน 28, 2020
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020