Default thumbnail.Default thumbnail.

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว ไปร่วมเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 6th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, ไม่มีหมวดหมู่

ภาพประธานสภาการ นสพ.ยื่นหนังสือลาออก

ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ยื่นลาออกจากตำแหน่งแล้ว ไปร่วมเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

            เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 นายภัทระ คำพิทักษ์ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยในหนังสือลาออกระบุว่า เนื่องจากได้ตอบรับเป็นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ โดยส่วนหนึ่งเห็นว่าเป็นงานที่สำคัญเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะมีผลกระทบต่อวิชาชีพและองค์กรสื่อมวลชน แต่การปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นการขัดแย้งต่อผลประโยชน์ เพราะต้องมีการเขียนบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องสื่อในรัฐธรรมนูญ เพื่อมิให้เกิดปัญหาดังกล่าวและป้องกันผลกระทบต่อองค์กร จึงขอลาออกจากตำแหน่งประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2558 โดยได้ขอบคุณกรรมการทุกท่านและสมาชิกทั้งหมดที่ได้สนับสนุนและเสียสละทำงานร่วมกันมาโดยตลอด

นายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า นายภัทระ เป็นกรรมการประเภท 1 (เจ้าของ หรือผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการ) จึงต้องเลือกกรรมการเพื่อมาทดแทนตำแหน่งที่ว่างในกรรมการประเภท 1 เช่นกัน โดยสภาการหนังสือพิมพ์ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อย 3 คน หรือไม่เกิน 5 คน และส่งหนังสือแจ้งองค์กรสมาชิกให้ทราบทั้งนี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในวันที่ 20 ตุลาคม นี้ และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ต่อไป โดยระหว่างนี้ นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์ฯ คนที่ 1 จะทำหน้าที่รักษาการแทนประธาน จนกว่าจะได้ประธานคนใหม่

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

6 ตุลาคม 2558

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ตุลาคม 6th, 2015, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น, ไม่มีหมวดหมู่
ปฏิทิน
ตุลาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020
ตุลาคม 5, 2020 ตุลาคม 6, 2020 ตุลาคม 7, 2020 ตุลาคม 8, 2020 ตุลาคม 9, 2020 ตุลาคม 10, 2020 ตุลาคม 11, 2020
ตุลาคม 12, 2020 ตุลาคม 13, 2020 ตุลาคม 14, 2020 ตุลาคม 15, 2020 ตุลาคม 16, 2020 ตุลาคม 17, 2020 ตุลาคม 18, 2020
ตุลาคม 19, 2020 ตุลาคม 20, 2020 ตุลาคม 21, 2020 ตุลาคม 22, 2020 ตุลาคม 23, 2020 ตุลาคม 24, 2020 ตุลาคม 25, 2020
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020