Default thumbnail.Default thumbnail.

เชิญร่วมงานเสวนา เรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิ ผู้ตกเป็นข่าว”

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 20th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมด้วย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ร่วมจัดงานเสวนา เรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิ ผู้ตกเป็นข่าว” ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

โปสเตอร์งานเสวนาที่เชียงใหม่

Download (กำหนดการเสวนาสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตก.pdf,PDF, 150KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 20th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020