Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ”

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 20th, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานราชดำเนินเสวนา หัวข้อ

ร่วมคิด ร่วมแก้ ปัญหาสื่อละเมิดสิทธิ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามรพ.วชิระ ถนนสามเสน)

วิทยากร

ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์                  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาโรช เมฆโสภาวรรณกุล      บรรณาธิการฝ่ายภาพ หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

นายเสรี ชยามฤต                            นายกสมาคมนักข่าวบันเทิง

นางทิชา ณ นคร                             อดีตสมาชิกสภาปฎิรูปแห่งชาติ สายสังคม 

                                    ปัจจุบัน “ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก”

 

 

ดำเนินรายการโดย

นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง          กรรมการ จริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ

กำหนดการ-ละเมิดสิทธิของสื่อ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มกราคม 20th, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020
สิงหาคม 3, 2020 สิงหาคม 4, 2020 สิงหาคม 5, 2020 สิงหาคม 6, 2020 สิงหาคม 7, 2020 สิงหาคม 8, 2020 สิงหาคม 9, 2020
สิงหาคม 10, 2020 สิงหาคม 11, 2020 สิงหาคม 12, 2020 สิงหาคม 13, 2020 สิงหาคม 14, 2020 สิงหาคม 15, 2020 สิงหาคม 16, 2020
สิงหาคม 17, 2020 สิงหาคม 18, 2020 สิงหาคม 19, 2020 สิงหาคม 20, 2020 สิงหาคม 21, 2020 สิงหาคม 22, 2020 สิงหาคม 23, 2020
สิงหาคม 24, 2020 สิงหาคม 25, 2020 สิงหาคม 26, 2020 สิงหาคม 27, 2020 สิงหาคม 28, 2020 สิงหาคม 29, 2020 สิงหาคม 30, 2020
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020