Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการ นสพ. จัดประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 25th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น

338024

สภาการ นสพ. จัดประชุมหารือปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ยกระดับควบคุมตนเองของสื่อ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 10.35 น. สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จัดการประชุมระดมความเห็นเพื่อหารือถึงแนวทางการปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  ณ บ้านทรงไทย คุ้มขุนช้าง จ.สุพรรณบุรี โดยมีตัวแทนจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค รวมทั้งประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย อดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อาทิ  นางบัญญัติ ทัศนียเวช และนายกฯ และกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือด้วย

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการ นสพ. กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ ที่ประชุมเห็นตรงกันที่จะยืนยันหลักการควบคุมกันเองของหนังสือพิมพ์โดยไม่จำเป็นต้องมีองค์กรตามกฎหมายใดๆมาควบคุม และเพื่อให้สาธารณชนมั่นใจว่า องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนสามารถกำกับดูกันเองได้ จึงได้ตกลงกันที่จะดำเนินการปรับปรุงการทำงานในด้านต่างๆได้แก่ 1. ศึกษาความเป็นไปได้ในการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในองค์กรสมาชิก 2. การปรับปรุงข้อบังคับจริยธรรม หรือการจัดทำแนวปฏิบัติเพิ่มเติมในแต่ละเรื่องให้มีความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้  3. การปรับปรุงกระบวนการรับเรื่องร้องทุกข์ให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. การปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ 5. การสร้างกลไกการเฝ้าระวังการละเมิดจริยธรรมเพื่อให้มีการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น

1706

 

จากนั้น ที่ประชุมได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการปรับปรุงการทำงานตามแนวทางดังกล่าว จำนวน 9 คน ประกอบด้วยผู้แทนจากหนังสือพิมพ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินงานให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคมปีนี้

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, มกราคม 25th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020