Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือกรรมการสิทธิฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเวทีเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว”

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 26th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

เสวนาสื่อ1

หลายฝ่ายเห็นพ้องสื่อละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าวหนักขึ้น

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือกรรมการสิทธิฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเวทีเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” พื้นที่ภาคเหนือ หวังสร้างมาตรฐานวิชาชีพสื่อและองค์กรสื่อให้มีจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบ หลายส่วนระบุชัดปัจจุบันแย่แล้ว หลังเหตุล่าสุดจากกรณีดาราดังเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและสื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ จัดเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับสื่อมวลชน” นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และนางสุวรรณา จิตประภัสสร์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ     สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

เสวนาสื่อ2

        นายวัส กล่าวว่า กฎหมายที่มีส่วนในการกำกับจริยธรรมในการทำงานของสื่อและการคุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นข่าวมีมานานทั้งในและระดับนานาชาติ แต่ก็มักจะมีเหตุอยู่ประจำ กับการทำงานของสื่อรวมทั้งภาวะแวดล้อมทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิตลอดเวลา ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสื่อทุกแขนงต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะเจอปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของดาราชื่อดัง ทั้งนี้กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ รัฐธรรมนูญก็บัญญัติเรื่องสิทธิเอาไว้ สื่อควรระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและตระหนักถึงจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพนี้ให้มาก และต้องมีการท้วงติงตรวจสอบการทำงานระหว่างกันของสื่อ และภาคสังคมอย่างจริงจังด้วย

 

เสวนาสื่อ3

        ขณะที่ นายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่าการละเมิดสิทธิกระทำมาอย่างต่อเนื่องนานแล้ว โดยที่ไม่ได้แก้ไขใดๆ ยกเว้นการท้วงติงเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีเหตุเช่นกรณีล่าสุดการเสียชีวิตของดาราดัง ซึ่งสื่อต่างประเทศจะระวังมากกว่า ไม่มีการนำเสนอภาพ ชื่อหรือการระบุตัวตน เพราะจะเป็นการละเมิดและเลี่ยงการพิพากษาชี้นำทางสังคม แต่สื่อไทยมีทั้งนำเสนอ บางองค์กรก็แถลงข่าวการจับกุมเพื่อให้สื่อนำเสนอ ซึ่งทำจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการทักท้วงจริงจัง มักจะมีคำตอบออกมาว่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นอุธาหรณ์เตือนสังคม จึงทำให้มีการละเมิดประจำ โดยเฉพาะที่พบบ่อยมากคือการระบุเหมารวมอาชีพหรือกลุ่มบุคคลทำให้เสียหายในภาษาข่าว เช่น ผู้ใหญ่บ้านโหด…,ม้งค้ายา…,ตำรวจเลว…,ข้าราชการขี้ฉ้อ…, เป็นต้น จึงเห็นว่า สังคมและองค์กรสื่อควรตระหนักและแก้ไขเพื่อคุณภาพของการทำหน้าที่

ส่วนในเวที เสวนาเรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” มี นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน นายสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสวนาโดย นางกรรณิการ์ เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Asia Calling ประจำประเทศไทย ต่างให้มุมมองและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังและสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ดีขึ้น โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมจากสื่อต่างๆ ในภาคเหนือจำนวนมาก

นอกจากนี้ช่วงบ่ายยังมีการเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กรณีการละเมิดสิทธิ คือ กลุ่มที่ 1 การละเมิดสิทธิผู้เสียหาย (เด็กและสตรี) กลุ่มที่ 2 การละเมิดสิทธิผู้ต้องหา และกลุ่มที่ 3 การละเมิดสิทธิผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต พร้อมนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้สรุปผลและปิดการเสวนาครั้งนี้เพื่อจะนำสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานของสื่อมวลชนต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

26 มกราคม 2559

 

สามารถดาวน์โหลดข่าวได้ที่

http://www.presscouncil.or.th

GDE Error: Requested URL is invalid

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 26th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020