Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือกรรมการสิทธิฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเวทีเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว”

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 26th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

เสวนาสื่อ1

หลายฝ่ายเห็นพ้องสื่อละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าวหนักขึ้น

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ จับมือกรรมการสิทธิฯ และองค์กรที่เกี่ยวข้องจัดเวทีเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” พื้นที่ภาคเหนือ หวังสร้างมาตรฐานวิชาชีพสื่อและองค์กรสื่อให้มีจรรยาบรรณ จิตสำนึกรับผิดชอบ หลายส่วนระบุชัดปัจจุบันแย่แล้ว หลังเหตุล่าสุดจากกรณีดาราดังเสียชีวิต

เมื่อวันที่ 26 ม.ค. ที่ห้องเชียงแสน (ชั้น 3) โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ คณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ  สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและสื่อมวลชนท้องถิ่นเชียงใหม่ จัดเสวนา “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บรรยายพิเศษเรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับสื่อมวลชน” นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวต้อนรับ และนางสุวรรณา จิตประภัสสร์ ประธานคณะทำงานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อ     สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงาน

เสวนาสื่อ2

        นายวัส กล่าวว่า กฎหมายที่มีส่วนในการกำกับจริยธรรมในการทำงานของสื่อและการคุ้มครองสิทธิผู้ตกเป็นข่าวมีมานานทั้งในและระดับนานาชาติ แต่ก็มักจะมีเหตุอยู่ประจำ กับการทำงานของสื่อรวมทั้งภาวะแวดล้อมทำให้เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิตลอดเวลา ดังนั้น ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและสื่อทุกแขนงต้องเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่เช่นนั้นเราก็จะเจอปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลา อย่างล่าสุดกรณีการเสียชีวิตของดาราชื่อดัง ทั้งนี้กฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ รัฐธรรมนูญก็บัญญัติเรื่องสิทธิเอาไว้ สื่อควรระมัดระวังการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลและตระหนักถึงจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพนี้ให้มาก และต้องมีการท้วงติงตรวจสอบการทำงานระหว่างกันของสื่อ และภาคสังคมอย่างจริงจังด้วย

 

เสวนาสื่อ3

        ขณะที่ นายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานกรรมการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กล่าวว่าการละเมิดสิทธิกระทำมาอย่างต่อเนื่องนานแล้ว โดยที่ไม่ได้แก้ไขใดๆ ยกเว้นการท้วงติงเป็นกรณีๆ ไป เมื่อมีเหตุเช่นกรณีล่าสุดการเสียชีวิตของดาราดัง ซึ่งสื่อต่างประเทศจะระวังมากกว่า ไม่มีการนำเสนอภาพ ชื่อหรือการระบุตัวตน เพราะจะเป็นการละเมิดและเลี่ยงการพิพากษาชี้นำทางสังคม แต่สื่อไทยมีทั้งนำเสนอ บางองค์กรก็แถลงข่าวการจับกุมเพื่อให้สื่อนำเสนอ ซึ่งทำจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ ไม่มีการทักท้วงจริงจัง มักจะมีคำตอบออกมาว่า เพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นอุธาหรณ์เตือนสังคม จึงทำให้มีการละเมิดประจำ โดยเฉพาะที่พบบ่อยมากคือการระบุเหมารวมอาชีพหรือกลุ่มบุคคลทำให้เสียหายในภาษาข่าว เช่น ผู้ใหญ่บ้านโหด…,ม้งค้ายา…,ตำรวจเลว…,ข้าราชการขี้ฉ้อ…, เป็นต้น จึงเห็นว่า สังคมและองค์กรสื่อควรตระหนักและแก้ไขเพื่อคุณภาพของการทำหน้าที่

ส่วนในเวที เสวนาเรื่อง “สื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว” มี นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชน นายสันทัด ศักดิ์สูง บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเสวนาโดย นางกรรณิการ์ เพชรแก้ว ผู้สื่อข่าวสำนักข่าว Asia Calling ประจำประเทศไทย ต่างให้มุมมองและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขอย่างจริงจังและสร้างบรรทัดฐานใหม่ที่ดีขึ้น โดยมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ร่วมประชุมจากสื่อต่างๆ ในภาคเหนือจำนวนมาก

นอกจากนี้ช่วงบ่ายยังมีการเสวนากลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กรณีการละเมิดสิทธิ คือ กลุ่มที่ 1 การละเมิดสิทธิผู้เสียหาย (เด็กและสตรี) กลุ่มที่ 2 การละเมิดสิทธิผู้ต้องหา และกลุ่มที่ 3 การละเมิดสิทธิผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต พร้อมนำเสนอผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้สรุปผลและปิดการเสวนาครั้งนี้เพื่อจะนำสู่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นและเป็นการพัฒนาคุณภาพการทำงานของสื่อมวลชนต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

26 มกราคม 2559

 

สามารถดาวน์โหลดข่าวได้ที่

http://www.presscouncil.or.th

Download (ข่าวสภาการ-นสพ.-จับมือ-กก.สิทธิฯ-จัดเสวนาสื่อกับการละเมิดสิทธิผู้ตกเป็นข่าว.pdf,PDF, Unknown)

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 26th, 2016, หมวด highlight, ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021