Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการ นสพ. ร่วมแสดงความยินดี 13 ปี นสพ. โพสต์ทูเดย์

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 8th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

13 ปี โพสต์ทูเดย์_1

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2559 เวลา 13.15 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วยนายชาย ปถะคามินทร์ เลขาธิการฯ และนายสวิช บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และสมาชิกสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 13 ปี นสพ.โพสต์ทูเดย์ โดยมีนายพัฒนพงษ์ จันทรานนทวงศ์ บรรณาธิการ และนายสมาน สุดโต ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ นสพ.โพสต์ทูเดย์

13 ปี โพสต์ทูเดย์_2

บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตหนังสือพิมพ์รายวันจำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ และหนังสือพิมพ์เอ็มทูเอฟ  ในปี พ.ศ.2540 ประเทศไทยประสพภาวะวิกฤติเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ผู้ประกอบการสื่อจำนวนหนึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนัก บางรายถึงกับปิดกิจการไป บริษัท โพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) เอง ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคมาได้ด้วยดี วิกฤตการณ์ในครั้งนั้น เป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารได้ทบทวนเป้าหมาย และทิศทางในอนาคตขององค์กร จนได้ข้อสรุปว่า ในฐานะที่เป็นองค์กรสื่อขนาดใหญ่ บริษัทไม่สามารถจะดำรงอยู่ได้ด้วยการมีหนังสือพิมพ์เพียงฉบับเดียว จึงได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทาง ไปสู่การเป็นผู้นำในการนำเสนอข้อมูลผ่านหลายสื่อ โดยยังเน้นสื่อหนังสือพิมพ์เป็นหลัก ด้วยเป้าหมายดังกล่าว ทำให้บริษัทโพสต์ พับลิชชิง จำกัด (มหาชน) ได้ผลิตหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ขึ้น โดยวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546 โดยปัจจุบัน มีนายพัฒนะพงศ์ จันทรานนทวงศ์ เป็นบรรณาธิกา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 8th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020