Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้ม เตรียมปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 15th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น

26128

สภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติเข้ม เตรียมปรับยุทธศาสตร์การกำกับดูแลกันเองอย่างมีประสิทธิภาพ ปัดฝุ่นข้อบังคับจริยธรรมและโครงสร้างกรรมการฯ รองรับสถานการณ์ปัจจุบัน เน้นรับผิดชอบต่อสังคม มีบทลงโทษชัดเจน ยกระดับกรรมการควบคุมจริยธรรม

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2559 ที่วังรีรีสอร์ท จ.นครนายก นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานปรับโครงสร้างและกระบวนการทำงานของสภาการ นสพ. โดยมี คณะทำงานจากองค์กรสมาชิกทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค เข้าร่วมประชุม

นายชวรงค์ กล่าวว่าผลการประชุมสรุปว่า สภาการ นสพ. ต้องปรับรูปแบบการทำงานและโครงสร้างกรรมการ  โดยการแก้ไขธรรมนูญสภาการ นสพ. เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เดิมที่มาของกรรมการสภาการ นสพ. มาจาก 3 กลุ่ม เจ้าของ บรรณาธิการ และ ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงเป็นเจ้าของ บรรณาธิการและผู้แทนจากสมาคมในสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ ในส่วนของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กำหนดที่มาให้ชัดเจนขึ้น โดย มีตัวแทนด้านกฎหมาย นักวิชาการสื่อสารมวลชน ภาคธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน และนักหนังสือพิมพ์อาวุโส โดยจะกำหนดตัวแทนจากสมาชิกในส่วนภูมิภาคให้มีตัวแทนจากแต่ละภาคอย่างครบถ้วน

นายชวรงค์  กล่าวต่อไปว่า สำหรับการพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์ที่สังคมเห็นว่ามีปัญหานั้น ที่ประชุมเสนอให้ยกระดับคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ เป็นคณะกรรมการ โดยให้มีหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรมสื่อ กรณีที่มีเรื่องร้องเรียน พร้อมเสนอแนวทางลงโทษต่อคณะกรรมการสภาการ นสพ. นอกจากนี้ที่ประชุมยังเสนอให้องค์กรสมาชิกจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมภายในองค์กร (Ombudsman) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงจากประชาชน เป็นการแก้ปัญหาและตรวจสอบกันเองทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับปัญหากรณีสมาชิกที่ถูกตรวจสอบ ไม่พอใจคำตัดสินของ สภาการฯและลาออกนั้น เรื่องนี้ได้มีข้อตกลงให้สมาชิกลงนามในสัญญาความร่วมมือ ว่าการพิจารณาจากสภาการ นสพ. ถือเป็นที่สุด และต้องมีการเผยแพร่รายงานหรือคำตัดสินของคณะกรรมการสภาฯ ให้สาธารณชนรับทราบด้วย

ส่วนข้อบังคับจริยธรรมและแนวปฏิบัตินั้น ได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการเป็นการเฉพาะ ประกอบด้วยผู้แทนองค์การสมาชิกและนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนให้เสร็จภายใน90 วัน เพื่อให้เกิดความชัดเจน และเป็นบรรทัดฐานในการเสนอข่าวว่าสิ่งใดทำได้ สิ่งใดทำไม่ได้ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

IMG_7617

 

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 15th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ, ข่าวเด่น
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020