Default thumbnail.Default thumbnail.

เวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ : ดับไฟใต้?”

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 2nd, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดเวทีราชดำเนินเสวนา หัวข้อ โมเดลเศรษฐกิจ : ดับไฟใต้?” ในวันพฤหัสบดีที่ ๘  กันยายน   ๒๕๕๙  เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น

ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย(ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

              การแก้ไขปัญหาความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ทุกฝ่ายกำลังจับตามองว่า การก่อเหตุรุนแรง มีแนวทางจะยุติหรือเบาบางลงหรือไม่ เมื่อรัฐบาลเดินหน้ายุทธศาสตร์ ด้านเศรษฐกิจเป็นตัวนำ หวังจะแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยคัดเลือก อ.หนองจิก จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เป็นเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

              โมเดลเศรษฐกิจ จะสามารถสร้างสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ จนก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญที่จะพลิกฟื้นสู่การพัฒนาและการสร้างความสงบสุขอย่างยั่งยืนได้หรือไม่

              เวทีราชดำเนินเสวนา จะสะท้อนปัญหาในมิติต่างๆ ของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการแก้ปัญหาที่ใช้มิติด้านการพัฒนาควบคู่กับงานความมั่นคง จะสร้างสันติสุข จนดับไฟใต้ได้หรือไม่

 

ราชดำเนินเสวนา-ภาคใต้

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, กันยายน 2nd, 2016, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020