Default thumbnail.Default thumbnail.

สถาบันอิศราเชิญส่งผลงานประกวด “รางวัลข่าวสิทธิเด็ก” ปีที่ 11

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 28th, 2016, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

ขอเชิญสื่อมวลชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานประกวดรางวัลข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรีและทูตพิเศษองค์การยูนิเซฟประเทศไทย

สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย โดยการสนับสนุนจาก องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมส่งผลงานข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวสิทธิเด็ก ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สื่อมวลชน นิสิต นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเด็กให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับในปีนี้ สถาบันอิศรา และ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้มีการจัดแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทสื่อคือ ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์และประเภทสื่อโทรทัศน์ แบ่งเป็นดังนี้

ประเภทสื่อหนังสือพิมพ์มีทั้งหมด 3 รางวัล 1. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ (สื่อมวลชน) 2. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กรางวัลพิเศษเรื่องโภชนาการในเด็ก (สื่อมวลชน) 3. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ (นิสิต นักศึกษา)

ประเภทสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์มีทั้งหมด 3 รางวัล 1. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อโทรทัศน์ (สื่อมวลชน) 2. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ สำหรับรางวัลนี้ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสมารถเข้าประกวดได้ 3. รางวัลข่าวและสารคดีเชิงข่าวส่งเสริมสิทธิเด็กประเภทสื่อสร้างสรรค์พิเศษ (เรื่องโภชนาการในเด็ก)

 

สำหรับสื่อมวลชนที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ สถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย เลขที่ 538 / 1 ถ.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2559 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.isranews.org และจะมีการประกาศผลรางวัลในวันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, กันยายน 28th, 2016, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020