Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการ นสพ. แสดงความยินดี 18 ปี นสพ.หลักเมือง

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤศจิกายน 10th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-1

เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2559 เวลา 12.15 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ นายธวัชชัย เอี่ยมศิริรักษ์ กรรมการ และนายเสด็จ บุนนาค อนุกรรมการฝ่ายเลขานุการ ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 18 ปี นสพ.หลักเมือง มีนายกำแหง กลิ่นเทศ บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงาน นสพ.หลักเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

18-%e0%b8%9b%e0%b8%b5-%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87-2

หนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ก่อตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2541 ออกวางจำหน่ายจ่ายแจกฉบับแรก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 ราคาฉบับละ 5 บาท มีนโยบายนำเสนอข่าวสารเศรษฐกิจ การเมือง สังคม สิ่งแวดล้อม การเกษตร และบันเทิง ฯลฯ โดยมีคณะผู้ก่อตั้ง คือ นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการอำนวยการ นายธวัชชัย กลิ่นเทศ เป็นบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาคนแรก นายพนม เกิดศร เป็นหัวหน้ากองบรรณาธิการ นายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ เป็นที่ปรึกษา

ปัจจุบันมี นายกำแหง กลิ่นเทศ เป็นเจ้าของ บรรณาธิการและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา หนังสือพิมพ์หลักเมืองเป็นหนังสือพิมพ์รายเดือน จำนวน 12 หน้า จำหน่ายฉบับละ10บาท

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤศจิกายน 10th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021