Default thumbnail.Default thumbnail.

โครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 6th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

img_9336

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับ สถาบันอิศรา  มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย โดยการสนับสนุนจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการปรับตัวในยุคดิจิทัล วันอาทิตย์ที่ 27 – วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2559   ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, ธันวาคม 6th, 2016, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021