Default thumbnail.Default thumbnail.

ประชุมจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 17th, 2016, หมวด กิจกรรมสภาการ

%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99

เมื่อวันที่ 17 ธ.ค. 2559 นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นประธานการประชุมองค์กรสมาชิกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของสภาการหนังสือพิมพ์ฯ เพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ (Ombudsman) ที่ห้องประชุมสมาคมสื่อมวลชน จ.ขอนแก่น อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกันเป็นระดับภาค โดยมีสมาชิกจากจังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี อุดรธานี และเลย โดยให้มีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย 1.พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ 2.นายสมาน สมศรี 3.ผศ.ดร.เสกสรร สายสีสด มรภ.อุดรธานี 4.นายปฏิวัติ เฉลิมชาติ สมาคมผู้บริโภค จ.ขอนแก่น

สำหรับกรรมการคนที่ 5 ที่ประชุมมีมติให้เป็นสัดส่วนของลูกจ้าง โดยให้รอการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ของหนังสือพิมพ์อีสานบิซวีค จ.ขอนแก่น ก่อน จึงจะมีการพิจารณากันอีกครั้ง

สำหรับคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กรหนังสือพิมพ์มีหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับข่าว หรือภาพข่าว ที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อดิจิตัล ที่สมาชิกเป็นเจ้าของ รวมถึงเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการทำหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในสังกัด ซึ่งผู้ร้องเรียนเห็นว่าสร้างความเสียหายแก่ตัวผู้ร้อง หรือได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวที่ขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ.2559

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันเสาร์, ธันวาคม 17th, 2016, หมวด กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มกราคม 2021
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 28, 2020 ธันวาคม 29, 2020 ธันวาคม 30, 2020 ธันวาคม 31, 2020 มกราคม 1, 2021 มกราคม 2, 2021 มกราคม 3, 2021
มกราคม 4, 2021 มกราคม 5, 2021 มกราคม 6, 2021 มกราคม 7, 2021 มกราคม 8, 2021 มกราคม 9, 2021 มกราคม 10, 2021
มกราคม 11, 2021 มกราคม 12, 2021 มกราคม 13, 2021 มกราคม 14, 2021 มกราคม 15, 2021 มกราคม 16, 2021 มกราคม 17, 2021
มกราคม 18, 2021 มกราคม 19, 2021 มกราคม 20, 2021 มกราคม 21, 2021 มกราคม 22, 2021 มกราคม 23, 2021 มกราคม 24, 2021
มกราคม 25, 2021 มกราคม 26, 2021 มกราคม 27, 2021 มกราคม 28, 2021 มกราคม 29, 2021 มกราคม 30, 2021 มกราคม 31, 2021