Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการนสพ.ประกาศใช้แนวปฏิบัติเรื่องการทำข่าวในประเทศต่างประเทศ และการรับของขวัญ ของรางวัล สิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 25th, 2017, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2560 ในการประชุมคณะกรรมการ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมัยที่ 8 ครั้งที่ 4/2560 ที่ประชุมมีมติรับรองแนวปฏิบัติ เรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ และเรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว ฉบับปรับปรุงใหม่

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ กล่าวว่า เดิมสภาการหนังสือพิมพ์ฯ มีแนวปฏิบัติ 2 เรื่องนี้อยู่แล้ว โดยใช้มาแล้วเป็นระยะเวลานาน บางเรื่องก็ไม่ครอบคลุมสถานการณ์ในปัจจุบันอีกต่อไป จึงมอบหมายให้คณะกรรมการจริยธรรมแก้ไขใหม่ รวมทั้งมีการรับฟังความคิดเห็นทั้งจากบริษัทเอกชน และสื่อมวลชนจนแล้วเสร็จ

ประเด็นหลัก ในแนวปฏิบัติเรื่องการไปทำข่าวในประเทศฯ ฉบับปรับปรุงใหม่นี้ คือผู้ปฏิบัติงานข่าวจะต้องไม่รับ และ/หรือเรียกร้อง ค่าตอบแทน หรือสิ่งมีค่าอื่นใดจากองค์กรที่ได้ออกค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทางให้อยู่แล้ว นอกจากนี้จะต้องไม่นำเรื่องการรับเชิญไปทำข่าวฯ มาเป็นเรื่องผลประโยชน์ต่างตอบแทน แต่ต้องรักษาไว้ซึ่งสิทธิเสรีภาพในการเสนอข่าวด้วย

นายชวรงค์ กล่าวอีกว่า ข้อควรปฏิบัติของสื่อมวลชน เรื่องการรับของขวัญ ของรางวัล และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว จะต้องไม่รับ และ/หรือเรียกร้องของที่มีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ซึ่งครอบคลุมการจัดงานของภาครัฐและเอกชนในทุกโอกาส เช่น งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน การเปิดตัวสินค้าใหม่ และงานแถลงข่าวต่างๆ

ทั้งนี้ คณะกรรมการจริยธรรมกำลังแก้ไขแนวปฏิบัติเรื่องอื่นๆ ที่ใช้มานานแล้ว เช่น แนวทางการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี หรือเอดส์ในหนังสือพิมพ์ การเสนอข่าวและภาพข่าวผู้หญิงและเด็กถูกละเมิดทางเพศ ฯลฯ เมื่อแล้วเสร็จจะประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

สามารถดาวน์โหลดแนวปฏิบัติได้ตามลิ้งค์ด้านล่างค่ะ

แนวปฏิบัติเรื่องการไปทำข่าวในประเทศและต่างประเทศ-ปี-60-1.pdf (327 downloads)

แนวปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ-ของรางวัล-และสิ่งมีค่าจากแหล่งข่าว-ปี-60-1-1.pdf (187 downloads)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, เมษายน 25th, 2017, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020