Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปเรื่องร้องเรียน สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ปี 2558

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 2nd, 2017, หมวด รวมเรื่องร้องเรียน

สรุปเรื่องร้องเรียน

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 ปี 2558

 

เรื่องที่              1/2558

วันที่รับหนังสือ  5 กุมภาพันธ์  2558

ผู้ร้องเรียน      กรรมการหยิบยกขึ้นมาพิจารณา

ผู้ถูกร้องเรียน  หนังสือพิมพ์แนวหน้าและผู้จัดการออนไลน์

เรื่อง               หนังสือพิมพ์เสนอข่าวให้ร้ายวิชาชีพทนายความสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชน

ผู้อ่าน

กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์ฯ หยิบยกกรณีสภาทนายความออกแถลงการณ์เรื่อง “เมื่อประชาชนหมดสิทธิ์อุทธรณ์/ฎีกาคดีต่อศาลฎีกาในคดีแพ่งและคดีอาญา (ยาเสพติด) กับข่าวที่ไม่ชอบด้วยจริยธรรมของสื่อสิ่งพิมพ์” ซึ่งระบุว่าหนังสือพิมพ์นำเสนอข่าวให้ร้ายวิชาชีพทนายความสร้างความเข้าใจผิดให้ประชาชนผู้อ่าน

มติ      ให้ส่งเรื่องให้ นสพ.แนวหน้าและผู้จัดการออนไลน์ ทราบ

…………………………………

เรื่องที่              2/2558

วันที่รับหนังสือ          19 กุมภาพันธ์ 2558

ผู้ร้องเรียน      บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1996) จำกัด (มหาชน)

ผู้ถูกร้องเรียน  หนังสือพิมพ์เครือ บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เรื่อง    ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้สอบสวนจริยธรรม นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 ก.ค.- 1 ส.ค.57

บริษัท โซลูชั่น คอนเนอร์ (1996) จำกัด (มหาชน) ขอให้ตรวจสอบจริยธรรมการนำเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ในเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้สอบสวนจริยธรรม นสพ.ผู้จัดการสุดสัปดาห์ ฉบับที่ 251 วันที่ 26 ก.ค.-1 ส.ค.57

มติ       ไม่รับเรื่องไว้พิจารณา เนื่องจากข้อพิพาททุกประเด็นที่ผู้ร้องอ้างมา ปัจจุบันเป็นข้อฟ้องร้องต่อศาลแล้ว และเพื่อไม่ให้เป็นการละเมิดต่อศาล จึงไม่สามารถรับเรื่องร้องเรียนไว้พิจารณาได้ ตามธรรมนูญสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก พ.ศ.2546 ครั้งที่สอง พ.ศ.2548 ข้อ 20 (1)

…………………………………

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 2nd, 2017, หมวด รวมเรื่องร้องเรียน
ปฏิทิน
พฤศจิกายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ตุลาคม 26, 2020 ตุลาคม 27, 2020 ตุลาคม 28, 2020 ตุลาคม 29, 2020 ตุลาคม 30, 2020 ตุลาคม 31, 2020 พฤศจิกายน 1, 2020
พฤศจิกายน 2, 2020 พฤศจิกายน 3, 2020 พฤศจิกายน 4, 2020 พฤศจิกายน 5, 2020 พฤศจิกายน 6, 2020 พฤศจิกายน 7, 2020 พฤศจิกายน 8, 2020
พฤศจิกายน 9, 2020 พฤศจิกายน 10, 2020 พฤศจิกายน 11, 2020 พฤศจิกายน 12, 2020 พฤศจิกายน 13, 2020 พฤศจิกายน 14, 2020 พฤศจิกายน 15, 2020
พฤศจิกายน 16, 2020 พฤศจิกายน 17, 2020 พฤศจิกายน 18, 2020 พฤศจิกายน 19, 2020 พฤศจิกายน 20, 2020 พฤศจิกายน 21, 2020 พฤศจิกายน 22, 2020
พฤศจิกายน 23, 2020 พฤศจิกายน 24, 2020 พฤศจิกายน 25, 2020 พฤศจิกายน 26, 2020 พฤศจิกายน 27, 2020 พฤศจิกายน 28, 2020 พฤศจิกายน 29, 2020
พฤศจิกายน 30, 2020 ธันวาคม 1, 2020 ธันวาคม 2, 2020 ธันวาคม 3, 2020 ธันวาคม 4, 2020 ธันวาคม 5, 2020 ธันวาคม 6, 2020