Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020