Default thumbnail.Default thumbnail.

ประกาศฯ เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

ประกาศสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

เรื่อง องค์กรสมาชิกพ้นสภาพการเป็นสมาชิก สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

 

เนื่องด้วย หนังสือพิมพ์แนวหน้า, หนังสือพิมพ์โพลนิวส์ จังหวัดนครราชสีมา, หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอีสานสุวรรณภูมิ จังหวัดขอนแก่น, ได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ แล้ว ส่วนหนังสือพิมพ์หลักเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เจ้าของได้เสียชีวิตลงและหยุดดำเนินกิจการ       ที่ประชุมคณะกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จึงมีมติให้หนังสือพิมพ์ทั้ง 4 ฉบับ พ้นสภาพการเป็นองค์กรสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

25 เมษายน 2560

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, พฤษภาคม 16th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กันยายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
สิงหาคม 31, 2020 กันยายน 1, 2020 กันยายน 2, 2020 กันยายน 3, 2020 กันยายน 4, 2020 กันยายน 5, 2020 กันยายน 6, 2020
กันยายน 7, 2020 กันยายน 8, 2020 กันยายน 9, 2020 กันยายน 10, 2020 กันยายน 11, 2020 กันยายน 12, 2020 กันยายน 13, 2020
กันยายน 14, 2020 กันยายน 15, 2020 กันยายน 16, 2020 กันยายน 17, 2020 กันยายน 18, 2020 กันยายน 19, 2020 กันยายน 20, 2020
กันยายน 21, 2020 กันยายน 22, 2020 กันยายน 23, 2020 กันยายน 24, 2020 กันยายน 25, 2020 กันยายน 26, 2020 กันยายน 27, 2020
กันยายน 28, 2020 กันยายน 29, 2020 กันยายน 30, 2020 ตุลาคม 1, 2020 ตุลาคม 2, 2020 ตุลาคม 3, 2020 ตุลาคม 4, 2020