Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯ จัดอบรมอาชีพเสริม “เพาะเห็ด” แบบครบวงจร

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

600719-poster-mushroom

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรม อบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ แบบครบวงจร จนถึงขั้นตอนการ แปรรูปเพื่อจำหน่าย ระหว่างวันเสาร์ที่ 5 – วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 ณ “กระท่อมเห็ด ฟาร์ม ” อ. บางบัวทอง จ.นนทบุรี

สำหรับ สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่www.tja.or.th ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กรกฎาคม 20th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020