Default thumbnail.Default thumbnail.

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์ โดยวิธีการสมัครผู้สนใจต้อง เขียนบทความภายใต้หัวข้อ “ประชาธิปไตยในทัศนะของท่าน” ความยาวไม่เกิน 1 หน้า (A4) ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ Angsana new “ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2560” ดาวโหลดรายละเอียดได้ที่ www.kpi.ac.th
http://kpi.ac.th/citizen-project2017.html

*วิธีการส่งผลงาน
ส่งผลงานทางไปรษณีย์ (ลงทะเบียน) แสดงทัศนะของท่าน
ระบุชื่อ-นามสกุล และหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

ส่งที่ คุณวรรัตน์ ชัยชนะ
ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า
120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี ชั้น 5 โซนทิศใต้) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

*ประกาศผลการคัดเลือกเข้ารับการอบรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ทางเว็บไซด์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวรรัตน์ ชัยชนะ (02-141-9752)
คุณประยูร โพธิ์ไชยรัตน์ (02-141-9523)

 

Download (1.0-โครงการรณรงค์สืบสานความเป็นพลเมืองด้วยงานวรรณศิลป์-31.08.60.pdf,PDF, 202KB)

Download (2.0-ร่างกำหนดการสัมมนา.pdf,PDF, 173KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, กันยายน 7th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มกราคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
ธันวาคม 30, 2019 ธันวาคม 31, 2019 มกราคม 1, 2020 มกราคม 2, 2020 มกราคม 3, 2020 มกราคม 4, 2020 มกราคม 5, 2020
มกราคม 6, 2020 มกราคม 7, 2020 มกราคม 8, 2020 มกราคม 9, 2020 มกราคม 10, 2020 มกราคม 11, 2020 มกราคม 12, 2020
มกราคม 13, 2020 มกราคม 14, 2020 มกราคม 15, 2020 มกราคม 16, 2020 มกราคม 17, 2020 มกราคม 18, 2020 มกราคม 19, 2020
มกราคม 20, 2020 มกราคม 21, 2020 มกราคม 22, 2020 มกราคม 23, 2020 มกราคม 24, 2020 มกราคม 25, 2020 มกราคม 26, 2020
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020