Default thumbnail.Default thumbnail.

ปธ.สภาการหนังสือพิมพ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

 

เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2560 คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร ภาคตะวันออก (Ombudsman) ได้จัดการประชุมประจำปี โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 4 คน ประกอบด้วย นายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ กรรมการจาก นสพ.ประชามติ จ.ตราด ดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ กรรมการตัวแทนผู้ปฏิบัติงาน นสพ.ปราการนิวส์ จ.สมุทรปราการ รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชน ม.บูรพา และ ดร.สมพงษ์ สิงห์สมบุญ กก.บริหารสภาทนายความ ภาค1 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ซึ่งการประชุมครั้งนี้ นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

สำหรับวาระสำคัญคือ การเลือกประธานคณะกรรมการชุดใหม่ โดยที่ประชุมเลือกนายจักรกฤชณ์ แววคล้ายหงษ์ เป็นประธาน รศ.ดร.สุกัญญา บูรณเดชาชัย เป็นรองประธาน และดร.วิโรจน์ เวทยาวงศ์ เป็นเลขานุการ ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำหนดให้จัดการประชุม 2 เดือนครั้งโดยการประชุมครั้งต่อไปจะเชิญสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์ฯ ภาคตะวันออกเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยบูรพา

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 12th, 2017, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020