Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดอบรมความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 19th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ สามารถนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

โดยจะมีการบรรยาย เนื้อหา สาระและประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และการอภิปรายประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สื่อมวลชนทั้งผู้สื่อข่าวภาคสนาม  ช่างภาพข่าว  และบุคลากรด้านงานข่าวในสำนักข่าวต่าง ๆ  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สำนักข่าวโซเชี่ยล ฯลฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่www.tja.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

Download (project.pdf,PDF, 153KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 19th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019
สิงหาคม 5, 2019 สิงหาคม 6, 2019 สิงหาคม 7, 2019 สิงหาคม 8, 2019 สิงหาคม 9, 2019 สิงหาคม 10, 2019 สิงหาคม 11, 2019
สิงหาคม 12, 2019 สิงหาคม 13, 2019 สิงหาคม 14, 2019 สิงหาคม 15, 2019 สิงหาคม 16, 2019 สิงหาคม 17, 2019 สิงหาคม 18, 2019
สิงหาคม 19, 2019 สิงหาคม 20, 2019 สิงหาคม 21, 2019 สิงหาคม 22, 2019 สิงหาคม 23, 2019 สิงหาคม 24, 2019 สิงหาคม 25, 2019
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019