Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาคมนักข่าวฯร่วมกับคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจัดอบรมความรู้เรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรฯ

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 19th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

นายมงคล บางประภา อุปนายกฝ่ายบริหารและเลขาธิการ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า สมาคมนักข่าวฯ ร่วมกับคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ในคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ จัดทำโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้แก่สื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่หลากหลายของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้แก่สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ อย่างถูกต้องตรงกัน และเพื่อให้สื่อมวลชนในแขนงต่างๆ สามารถนำเสนอข่าวสารที่เกี่ยวกับเนื้อหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้อย่างถูกต้องไม่คลาดเคลื่อน

โดยจะมีการบรรยาย เนื้อหา สาระและประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ฉบับปัจจุบัน ประกอบด้วย ภาพรวมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สาระสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และการอภิปรายประเด็นสำคัญของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกวันเสาร์ของเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

สื่อมวลชนทั้งผู้สื่อข่าวภาคสนาม  ช่างภาพข่าว  และบุคลากรด้านงานข่าวในสำนักข่าวต่าง ๆ  ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์  สำนักข่าวโซเชี่ยล ฯลฯ ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่www.tja.or.th โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในวันจันทร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ สำหรับผู้เข้าร่วมอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร

Download (project.pdf,PDF, 153KB)

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, กันยายน 19th, 2017, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มีนาคม 30, 2020 มีนาคม 31, 2020 เมษายน 1, 2020 เมษายน 2, 2020 เมษายน 3, 2020 เมษายน 4, 2020 เมษายน 5, 2020
เมษายน 6, 2020 เมษายน 7, 2020 เมษายน 8, 2020 เมษายน 9, 2020 เมษายน 10, 2020 เมษายน 11, 2020 เมษายน 12, 2020
เมษายน 13, 2020 เมษายน 14, 2020 เมษายน 15, 2020 เมษายน 16, 2020 เมษายน 17, 2020 เมษายน 18, 2020 เมษายน 19, 2020
เมษายน 20, 2020 เมษายน 21, 2020 เมษายน 22, 2020 เมษายน 23, 2020 เมษายน 24, 2020 เมษายน 25, 2020 เมษายน 26, 2020
เมษายน 27, 2020 เมษายน 28, 2020 เมษายน 29, 2020 เมษายน 30, 2020 พฤษภาคม 1, 2020 พฤษภาคม 2, 2020 พฤษภาคม 3, 2020