Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาสื่อ”

  เมื่อ: วันพฤหัส, ตุลาคม 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

 

กล่าวเปิดงานเสวนาโดย

ดร. โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ 

นายกราชบัณฑิตยสภา

วิทยากรเสวนา

รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา 

ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม

สุปัญญา  ชมจินดา 

เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ครูลิลลี่ (กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์)

ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนพินนาเคิล สยามสแควร์

ดร. เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

ภัทราวดี  ธีเลอร์ 

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ประเด็นการเสวนา

1. คำราชาศัพท์ในพระราชพิธี ที่ใช้ไม่ถูกต้อง และที่ควรใช้ให้ถูกต้องคืออะไร

2. การใช้ภาษาสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ ในสังคมออนไลน์ ดิจิตอล จะส่งผลต่อภาษาไทย

    ที่ถูกต้องอย่างไร

3. คำที่พบใช้ผิดบ่อยสุด และกำลังพบมากแค่ไหน

4. อะไรคือปัจจัยเปลี่ยนแปลง จากโลกออนไลน์ จากการเรียนการสอน หรือ

     จากความล้มเหลวบ่มเพาะวัฒนธรรมไทยต่อคนรุ่นใหม่

5. ทางออก ข้อเสนอเรื่องนี้ รวมไปถึง ราชบัณฑิตจะปรับตัวอย่างไรในเทรนด์รัฐ 4.0

    เพื่อไม่ให้เป็น ราชบัณฑิต 0.4

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, ตุลาคม 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
สิงหาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กรกฎาคม 29, 2019 กรกฎาคม 30, 2019 กรกฎาคม 31, 2019 สิงหาคม 1, 2019 สิงหาคม 2, 2019 สิงหาคม 3, 2019 สิงหาคม 4, 2019
สิงหาคม 5, 2019 สิงหาคม 6, 2019 สิงหาคม 7, 2019 สิงหาคม 8, 2019 สิงหาคม 9, 2019 สิงหาคม 10, 2019 สิงหาคม 11, 2019
สิงหาคม 12, 2019 สิงหาคม 13, 2019 สิงหาคม 14, 2019 สิงหาคม 15, 2019 สิงหาคม 16, 2019 สิงหาคม 17, 2019 สิงหาคม 18, 2019
สิงหาคม 19, 2019 สิงหาคม 20, 2019 สิงหาคม 21, 2019 สิงหาคม 22, 2019 สิงหาคม 23, 2019 สิงหาคม 24, 2019 สิงหาคม 25, 2019
สิงหาคม 26, 2019 สิงหาคม 27, 2019 สิงหาคม 28, 2019 สิงหาคม 29, 2019 สิงหาคม 30, 2019 สิงหาคม 31, 2019 กันยายน 1, 2019