Default thumbnail.Default thumbnail.

ขอเชิญสื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมราชดำเนินเสวนา หัวข้อ “ภาษาไทย ภาษาสื่อ”

  เมื่อ: วันพฤหัส, ตุลาคม 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ

จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐.oo – ๑๒.oo น  ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล  ชั้น ๓

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (ตรงข้ามวชิรพยาบาล  ถนนสามเสน)

 

กล่าวเปิดงานเสวนาโดย

ดร. โสภา  ชูพิกุลชัย  ชปีลมันน์ 

นายกราชบัณฑิตยสภา

วิทยากรเสวนา

รศ. ดร.นววรรณ  พันธุเมธา 

ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม

สุปัญญา  ชมจินดา 

เลขานุการกรม และโฆษกสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ครูลิลลี่ (กิจมาโนชญ์ โรจนทรัพย์)

ครูสอนภาษาไทย โรงเรียนพินนาเคิล สยามสแควร์

ดร. เรืองชัย ทรัพย์นิรันดร์

รองประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

ผู้ดำเนินรายการ

ภัทราวดี  ธีเลอร์ 

อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 

ประเด็นการเสวนา

1. คำราชาศัพท์ในพระราชพิธี ที่ใช้ไม่ถูกต้อง และที่ควรใช้ให้ถูกต้องคืออะไร

2. การใช้ภาษาสมัยใหม่ของคนรุ่นใหม่ ในสังคมออนไลน์ ดิจิตอล จะส่งผลต่อภาษาไทย

    ที่ถูกต้องอย่างไร

3. คำที่พบใช้ผิดบ่อยสุด และกำลังพบมากแค่ไหน

4. อะไรคือปัจจัยเปลี่ยนแปลง จากโลกออนไลน์ จากการเรียนการสอน หรือ

     จากความล้มเหลวบ่มเพาะวัฒนธรรมไทยต่อคนรุ่นใหม่

5. ทางออก ข้อเสนอเรื่องนี้ รวมไปถึง ราชบัณฑิตจะปรับตัวอย่างไรในเทรนด์รัฐ 4.0

    เพื่อไม่ให้เป็น ราชบัณฑิต 0.4

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, ตุลาคม 12th, 2017, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กรกฎาคม 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มิถุนายน 29, 2020 มิถุนายน 30, 2020 กรกฎาคม 1, 2020 กรกฎาคม 2, 2020 กรกฎาคม 3, 2020 กรกฎาคม 4, 2020 กรกฎาคม 5, 2020
กรกฎาคม 6, 2020 กรกฎาคม 7, 2020 กรกฎาคม 8, 2020 กรกฎาคม 9, 2020 กรกฎาคม 10, 2020 กรกฎาคม 11, 2020 กรกฎาคม 12, 2020
กรกฎาคม 13, 2020 กรกฎาคม 14, 2020 กรกฎาคม 15, 2020 กรกฎาคม 16, 2020 กรกฎาคม 17, 2020 กรกฎาคม 18, 2020 กรกฎาคม 19, 2020
กรกฎาคม 20, 2020 กรกฎาคม 21, 2020 กรกฎาคม 22, 2020 กรกฎาคม 23, 2020 กรกฎาคม 24, 2020 กรกฎาคม 25, 2020 กรกฎาคม 26, 2020
กรกฎาคม 27, 2020 กรกฎาคม 28, 2020 กรกฎาคม 29, 2020 กรกฎาคม 30, 2020 กรกฎาคม 31, 2020 สิงหาคม 1, 2020 สิงหาคม 2, 2020