Default thumbnail.Default thumbnail.

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดประกวดภาพในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน”

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 9th, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ขอเชิญช่างภาพสื่อมวลชน ร่วมส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ “การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมในอาเซียน” โดยมีรายละเอียด ดังนี้

•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพสี หรือขาวดำ เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงเวลา ปีที่ผ่านมา
•   ภาพแต่ละภาพจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษ รวมทั้งระบุชื่อคนถ่ายภาพและประเทศที่ส่งเข้าประกวด
•   ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นในรูปแบบดิจิทัลเท่านั้น ภาพปริ้นท์ ภาพสแกนหรือโฟโต้ช้อป จะไม่ถูกพิจารณา
•   ขนาดของภาพต้องไม่เกิน 2000 X 1500 พิกเซล หรือ 1 MB, 300 dpi

รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงิน 1,000 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงิน 500 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

รองชนะเลิศอันดับ จะได้รับเงิน 300 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

ผู้สนใจสามารถส่งภาพได้ที่ สมาคมช่างภาพแห่งประเทศไทย ถนนราชสีมา เขตดุสิต กทม.หรือ e-mail : caj.bangkok@gmail.com   ภายในวันที่ 21 มกราคม 2561 การตัดสินของคณะกรรมการตัวแทนสมาชิกสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนถือเป็นเด็ดขาด

ประสานงาน  คุณปนัดดา  เหล่าชูวงศ์  086-5592522

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันอังคาร, มกราคม 9th, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019