Default thumbnail.Default thumbnail.

แสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี นสพ.ลานนาโพสต์

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

 

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 22 ปี หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เจ้าของ และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล บรรณาธิการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ นสพ.ลานนาโพสต์ จ.ลำปาง โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจากแอร์เอเชีย

หนังสือพิมพ์ลานนาโพสต์ ก่อตั้งและวางจำหน่ายเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2539 โดยมีนายสุรศักดิ์ ภักดี อดีตเทคนิคการแพทย์เป็นเจ้าของ ซึ่งได้ยึดมั่นในหลักการทำหนังสือพิมพ์ที่ “พูดความจริง” โดยเน้นนำเสนอข่าวหนัก(Hard News) ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาสาระเพื่อให้ความรู้แก่ผู้อ่านมากกว่ามุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าข่าวคุณภาพที่มีเนื้อหาสาระก็เป็นสื่อ “ทางเลือก” สำหรับชาวลำปางที่ต้องการข่าวสารแสดงถึงภูมิปัญญาคนท้องถิ่นได้

ปัจจุบันนสพ.ลานนาโพสต์ ดำเนินกิจการมาครบ 22 ปี โดยมีนางสาววริษฐา ภักดี เป็นเจ้าของและบรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา และนายจักร์กฤษ เพิ่มพูล เป็นบรรณาธิการ

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, มีนาคม 28th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019