Default thumbnail.Default thumbnail.

สภาการหนังสือพิมพ์ฯ แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสวิชย์ บำรุงสุข กรรมการ – ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสมาชิกสัมพันธ์ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ พร้อมด้วย นางสาวชุติมณฑน์ ศรีขำ กรรมการ นายสมนึก จันทร์เฉิด อนุกรรมการฯ และนายสุประวัติ ศริลักษณ์ คณะทำงานวารสารจดหมายเหตุ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีครบรอบ 46 ปี นสพ.สายกลาง โดยมีนายตุลย์เดช เผดิมชิต ผู้อำนวยการ และนางสาวอนุกูล วงษ์บัวทอง บรรณาธิการ เป็นผู้รับมอบ ณ หนังสือพิมพ์สายกลาง ถนนพระปิ่นเกล้า

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันศุกร์, มีนาคม 30th, 2018, หมวด highlight, กิจกรรมสภาการ
ปฏิทิน
มีนาคม 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019
มีนาคม 4, 2019 มีนาคม 5, 2019 มีนาคม 6, 2019 มีนาคม 7, 2019 มีนาคม 8, 2019 มีนาคม 9, 2019 มีนาคม 10, 2019
มีนาคม 11, 2019 มีนาคม 12, 2019 มีนาคม 13, 2019 มีนาคม 14, 2019 มีนาคม 15, 2019 มีนาคม 16, 2019 มีนาคม 17, 2019
มีนาคม 18, 2019 มีนาคม 19, 2019 มีนาคม 20, 2019 มีนาคม 21, 2019 มีนาคม 22, 2019 มีนาคม 23, 2019 มีนาคม 24, 2019
มีนาคม 25, 2019 มีนาคม 26, 2019 มีนาคม 27, 2019 มีนาคม 28, 2019 มีนาคม 29, 2019 มีนาคม 30, 2019 มีนาคม 31, 2019