Default thumbnail.Default thumbnail.

ส.นักข่าวมอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิก “นายกสมาคมฯ” ย้ำช่วยลดภาระสมาชิก ขอเด็กๆเป็นคนดี ตั้งใจเรียน

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 23rd, 2018, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ

วันที่ ๒๒  เมษายน ๒๕๖๑ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา สมาชิก สมาคมฯ โดยแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ทุนการศึกษาต่อเนื่อง สนับสนุนโดยมูลนิธิเอสซีจีจำนวน ๑๐ ทุน  ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑ และ ๒ ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร-ธิดาสมาชิกประจำปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๙๖ ทุน ๆละ ๔,๐๐๐  บาท เป็นจำนวนเงิน ๓๘๔,๐๐๐  บาท

นายปราเมศ เหล็กเพ็ชร์ นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวกับสมาชิกสมาคมและบุตร-ธิดา สมาชิกที่ได้รับทุนในปีนนี้ว่า สมาคมนักข่าวฯ มีความยินดีที่ให้การสนับสนุนการศึกษาของบุตร-ธิดา ของสมาชิกทุกคน จึงร่วมกับผู้สนับสนุนมอบทุนการศึกษา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาบุตร-ธิดาให้กับสมาชิกฯ ปีนี้เป็นปีที่ 2 ที่มีการยกเลิกระเบียบการรับทุนที่เคยมีการกำหนดเพดานเงินเดือนของสมาชิก แต่เนื่องจากเล็งเห็นว่าการกำหนดเพดานเงินเดือนเป็นข้อจำกัดที่ไม่สอดรับกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ค่าใช้จ่ายของสมาชิกที่มีภาระเป็นเงาตามตัว ไม่ใช่ว่าคนเงินเดือนสูงจะไม่มีภาระ ดังนั้นจึงเป็นการช่วยเหลือสมาชิกให้ครอบคลุมมากขึ้น

“อย่างไรก็ตาม ขอฝากบุตร-ธิดาของสมาชิก ที่ได้รับทุนทุกประเภท ขอให้เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน และขอให้รักพ่อแม่ให้มากๆ” นายปราเมศ กล่าว

ด้านนางสาวสุวิมล จิวาลักษณ์ กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า มูลนิธิเอสซีจีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนทุกท่าน และมีความยินดีที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตร-ธิดา ของสมาชิกสมาคมนักข่าวฯ เพราะถือว่าอาชีพสื่อมวลชนเป็นอาชีพที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมอีกอาชีพหนึ่ง ดังนั้นเมื่อบุตร-ธิดา ได้รับทุนไปแล้วจงภูมิใจที่เราได้ทุนนี้จากความดีและคุณประโยชน์กับสังคมที่พ่อแม่ผู้ปกครองของเราได้ปฏิบัติ

“ในฐานะตัวแทนมูลนิธิเอสซีจีขอให้เด็กๆทุกคนเป็นคนดีและช่วยทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่นเดียวกัน”นางสาวสุวิมล กล่าว

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันจันทร์, เมษายน 23rd, 2018, หมวด ข่าวเด่น, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 27, 2020 มกราคม 28, 2020 มกราคม 29, 2020 มกราคม 30, 2020 มกราคม 31, 2020 กุมภาพันธ์ 1, 2020 กุมภาพันธ์ 2, 2020
กุมภาพันธ์ 3, 2020 กุมภาพันธ์ 4, 2020 กุมภาพันธ์ 5, 2020 กุมภาพันธ์ 6, 2020 กุมภาพันธ์ 7, 2020 กุมภาพันธ์ 8, 2020 กุมภาพันธ์ 9, 2020
กุมภาพันธ์ 10, 2020 กุมภาพันธ์ 11, 2020 กุมภาพันธ์ 12, 2020 กุมภาพันธ์ 13, 2020 กุมภาพันธ์ 14, 2020 กุมภาพันธ์ 15, 2020 กุมภาพันธ์ 16, 2020
กุมภาพันธ์ 17, 2020 กุมภาพันธ์ 18, 2020 กุมภาพันธ์ 19, 2020 กุมภาพันธ์ 20, 2020 กุมภาพันธ์ 21, 2020 กุมภาพันธ์ 22, 2020 กุมภาพันธ์ 23, 2020
กุมภาพันธ์ 24, 2020 กุมภาพันธ์ 25, 2020 กุมภาพันธ์ 26, 2020 กุมภาพันธ์ 27, 2020 กุมภาพันธ์ 28, 2020 กุมภาพันธ์ 29, 2020 มีนาคม 1, 2020