Default thumbnail.Default thumbnail.

สรุปการประชุมอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ 25 เม.ย. 61

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 2nd, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ

นาย สวิชย์ บำรุงสุข ประธานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ   ได้แจ้งให้อนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ฯ ทราบว่า ในเดือน พฤษภาคม 2561 มี งานครบรอบ 46 ปี บ้านเมืองออนไลน์ ในวันที่ 23 พ.ค. 61  นอกจากนี้ ยังได้ สรุปภาพรวมในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับทางคณะผู้บริหาร ของซีพี ออลล์   ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวก เซเว่น อีเลฟเว่น ที่ผ่านมา  พร้อมทั้งสรุป ภาพรวมที่ภาคเอกชนสะท้อน  กลับมาให้ที่ประชุมรับทราบ

หลังจากนั้น ได้หารือถึง การทำงานด้านประชาสัมพันธ์เชิงลึก ซึ่งในที่ประชุม ได้หารือกันถึง จะเพิ่มการทำประชาสัมพันธ์ ทั้งสมาชิก ของทางสภาการฯ และหน่วยงาน ภายนอก รวมถึง สังคมได้รับรู้ถึงงานที่ สภาการฯ ได้ดำเนินการมา และกำลังทำอยู่ให้ ซึ่งมีทั้งการเสนอให้ปรับการเขียนให้ง่ายต่อการเข้าใจของสังคม และให้  หนังสือพิมพ์ สมาชิกของสภาการฯ ช่วยกระจายสิ่งที่ ทางสภาการฯ กำลังดำเนินอยู่

ส่วนความคืบหน้าในการจัดทำวารสารจดหมายเหตุฯ ประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย. 61  คณะทำงานได้สรุปภาพรวม ให้ที่ประชุมทราบ มีคามราบรื่นด้วยดี

สำหรับการจัดรายการวิทยุ รู้ทันสื่อกับสภาการฯ นั้น  ที่ประชุม ได้หารือให้ช่วย แชร์ลงไปทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดความรับรู้ในวงกว้าง เพราะมีประเด็นที่น่าสนใจ

และท้ายสุด ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งหมายกำหนดการ ในการเดินทางไป ประชุมยุทธศาสตร์ สภาการฯ  ซึ่งจะจัดขึ้นใน ที่ 12-13  พ.ค. นี้ ให้ที่ประชุมรับทราบ เพื่อให้เตรียมนำแผนประชาสัมพันธ์ เสนอต่อไป

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพุธ, พฤษภาคม 2nd, 2018, หมวด บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019
กุมภาพันธ์ 4, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 7, 2019 กุมภาพันธ์ 8, 2019 กุมภาพันธ์ 9, 2019 กุมภาพันธ์ 10, 2019
กุมภาพันธ์ 11, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019 กุมภาพันธ์ 15, 2019 กุมภาพันธ์ 16, 2019 กุมภาพันธ์ 17, 2019
กุมภาพันธ์ 18, 2019 กุมภาพันธ์ 19, 2019 กุมภาพันธ์ 20, 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019 กุมภาพันธ์ 23, 2019 กุมภาพันธ์ 24, 2019
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019