Default thumbnail.Default thumbnail.

ส.นักข่าวเชิญร่วมกิจกรรม และเปลี่ยนโปรฟายรณรงค์ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤษภาคม 3rd, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
นายปรัชญาชัย ดัชถุยาวัตร อุปนายกฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่ 3 พ.ค. ของทุกปี เป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก (World press freedom day) ซึ่งกำหนดโดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก” ที่องค์กรสื่อทั่วโลกจะมีกิจกรรมรณรงค์เพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญในการมีเสรีภาพของสื่อมวลชน ซึ่งหมายถึงการมีเสรีภาพของประชาชน

ดังนั้นในปีนี้สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จัดกิจกรรมวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พ.ค. 2561 ที่ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 อาคารสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน(ตรงข้ามรพ.วชิระ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00น. ภายใต้สโลแกน “ปลดล็อกคำสั่งคสช. คืนเสรีภาพประชาชน” เพื่อสะท้อนสถานการณ์ของประเทศในด้านเสรีภาพ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน ท่ามกลางบรรยากาศที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ห้วงเวลาของการเลือกตั้งที่มีการบังคับใช้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ที่ได้รับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชน  แต่ขณะเดียวกันก็ยังคงมีการบังคับใช้ประกาศและคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่จำกัดเสรีภาพอยู่หลายฉบับ  โดยเฉพาะประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557, ประกาศ คสช. ฉบับที่ 103/2557 และคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 3/2558 (ข้อ5)

โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการกล่าวไว้อาลัยแก่สื่อมวลชนที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่  อ่านแถลงการณ์เนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก เสวนา หัวข้อ “ปลดคำสั่ง 0.4 เดินหน้าเสรีภาพประชาชน” โดยเชิญวิทยาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ นางสาวฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล อาจารย์คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายก้าวโรจน์ สุตาภักดีนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายพูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความและหัวหน้าฝ่ายข้อมูล ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ร่วมเวทีเสวนา ซึ่งดำเนินรายการ นายมานพ ทิพย์โอสถ ที่ปรึกษาฝ่ายสิทธิเสรีภาพและการปฏิรูปสื่อ สมาคมฯและมอบรางวัลให้กับผู้รับรางวัลการประกวดสโลแกนวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

นายปรัชญาชัย กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจในกิจกรรม สามารถร่วมรณรงค์ด้วยการเปลี่ยนภาพประจำตัว หรือ ภาพโปรฟาย ใน Facebook โดยเริ่มจากเข้าไปที่แก้ไขภาพประจำตัว จากนั้นไปที่ “เพิ่มกรอบรูป”  แล้วใส่คำว่า 2018worldpressfreedom ในช่องค้นหา จากนั้นจะมีกรอบโลโก้รณรงค์ที่มีข้อความว่า “ปลดล็อกคำสั่งคสช. คืนเสรีภาพประชาชน” ให้ใส่ แล้วจึงกดยืนยันเพื่อบันทึกภาพ และสามารถเซฟรูปโปรฟายนั้นไปใช้ในสื่อโซเชียลอื่นๆได้ด้วย

//////////////////////////////////////////////////////////////
ส.นักข่าวเชิญร่วมกิจกรรม และเปลี่ยนโปรฟายรณรงค์ “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก”

แท็ก คำค้นหา

  เมื่อ: วันพฤหัส, พฤษภาคม 3rd, 2018, หมวด highlight, บอกเล่าเก้าสิบ
ปฏิทิน
กุมภาพันธ์ 2019
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัส วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
มกราคม 28, 2019 มกราคม 29, 2019 มกราคม 30, 2019 มกราคม 31, 2019 กุมภาพันธ์ 1, 2019 กุมภาพันธ์ 2, 2019 กุมภาพันธ์ 3, 2019
กุมภาพันธ์ 4, 2019 กุมภาพันธ์ 5, 2019 กุมภาพันธ์ 6, 2019 กุมภาพันธ์ 7, 2019 กุมภาพันธ์ 8, 2019 กุมภาพันธ์ 9, 2019 กุมภาพันธ์ 10, 2019
กุมภาพันธ์ 11, 2019 กุมภาพันธ์ 12, 2019 กุมภาพันธ์ 13, 2019 กุมภาพันธ์ 14, 2019 กุมภาพันธ์ 15, 2019 กุมภาพันธ์ 16, 2019 กุมภาพันธ์ 17, 2019
กุมภาพันธ์ 18, 2019 กุมภาพันธ์ 19, 2019 กุมภาพันธ์ 20, 2019 กุมภาพันธ์ 21, 2019 กุมภาพันธ์ 22, 2019 กุมภาพันธ์ 23, 2019 กุมภาพันธ์ 24, 2019
กุมภาพันธ์ 25, 2019 กุมภาพันธ์ 26, 2019 กุมภาพันธ์ 27, 2019 กุมภาพันธ์ 28, 2019 มีนาคม 1, 2019 มีนาคม 2, 2019 มีนาคม 3, 2019